Farmakoterapia schizoafektívnej psychózy


Pharmacological Treatment of Schizoaffective Psychosis

Schizoaffective psychosis is a common disabling psychiatric illness. Nevertheless, pharmacological treatment of this disorder has not been studied in detail. The author reviewed the availableliterature regarding acute and prophylactic pharmacological treatment of schizoaffective disorders. Based on this review for patients with acute exacerbation of schizoaffective disorders antipsychotics have been the first-line treatment. Their thymoleptic effects in addition toantipsychotic activity seem to be also important. Efficacy of combination of antidepressants andneuroleptics in acute treatment of schizoaffective disorders, depressive type, still remains anopen question. Tricyclic antidepressants often cause deterioration of schizoaffective disorders,however more recent serotoninergic antidepressants are expected to have a beneficial effect. Thepotential value of anticonvulsants and lithium requires further study. Therefore, recent preliminary data have to be verified in controlled trials.

Key words:
schizoaffective disorder, atypical neuroleptics, antidepressants, anticonvulsants.


Autoři: Ľ. Vojteková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF UK a FN, Bratislava, prednosta prof. MUDr. I. Žucha, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2001, No. 4, pp. 176-182.
Kategorie: Články

Souhrn

Napriek celospoločenskej závažnosti schizoafektívnej psychózy, liečba tohto ochorenianebola doteraz dostatočne preskúmaná. Zámerom referátu je zosumarizovať dosiaľ publikovanéfarmakoterapeutické postupy používané v jednotlivých štádiách liečby schizoafektívnej psychózya poukázať na výhody a riziká použitých terapeutických postupov. Na základe publikovanýchúdajov pre pacientov s akútnou exacerbáciou schizoafektívnej psychózy sa za lieky prvej voľbypovažujú neuroleptiká. Dôležitý je nielen antipsychotický účinok neuroleptík, ale aj ich tymoleptické vlastnosti. Kombinovaná liečba akútnej fázy schizoafektívnej psychózy, depresívny typ, neuroleptikami a antidepresívami dodnes zostáva nezodpovedanou otázkou. Aj keď tricyklickéantidepresíva môžu zhoršiť priebeh schizoafektívnej psychózy, pri liečbe novými serotoninergnými antidepresívami sa očakáva ich pozitívny účinok. Použitie antiepileptík a lítia si vyžadujeďalšie sledovanie. Publikované výsledky naznačujú viaceré možnosti liečby schizoafektívnej psychózy, avšak jednotlivé terapeutické algoritmy je potrebné overiť v kontrolovaných štúdiách.

Klíčová slova:
schizoafektívna psychóza, atypické neuroleptiká, antidepresíva, antiepileptiká.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×