Retrospektivní hodnocení efektu sertralinu v různých indikacích u dětí a adolescentů


Retrospective Evaluation of the Effect of Sertralinein Different Indications in Children and Adolescents

In this retrospective study we evaluated the effect and the tolerance of sertraline in differentindications in children and adolescents treated at the Clinic of Psychiatry in Brno. Sertraline wasused in 45 children and adolescents divided into three diagnostic categories: 1. neurotic disordersand adjustment disorders, 2. eating disorders, 3. depressive disorders. The C.G.I. scale was used toquantify changes in psychopathology. 70% of the patients improved significantly and 30% improved slightly in the category of anxiety and phobic disorders. In adolescents with depressivedisorders the improvement was also significant. A distinct improvement was seen in the majorityof patients between the 2ndand the 3rdweek of treatment. The regression from psychopathologywas later clear in children with OCD, between the 4thand the 6thweek of treatment on average,the improvement of the OCD symptoms was however significant in 80% of patients.In the group of patients with eating disorders, the decline in C.G.I. score was more obvious inmental anorectics than in mental bulimics - the difference may be explained by the higher level ofinitial psychopathology in the group of mental anorectics. Adverse effects did not interrupt thetreatment in any patient.

Key words:
sertraline, children and adolescents, neurotic disorders, adjustment disorders, depressive disorders, eating disorders.


Autoři: I. Drtílková;  J. Blažek;  P. Theiner
Působiště autorů: Psychiatrická klinika FN, Brno, přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2001, No. 4, pp. 157-161.
Kategorie: Články

Souhrn

V retrospektivní studii jsme vyhodnotili efekt a snášenlivost sertralinu v různých indikacích u dětí a adolescentů léčených na Psychiatrické klinice FN v Brně. Sertralinem bylo léčenocelkem 45 dětí a adolescentů ze tří diagnostických kategorií: 1. Neurotické poruchy a poruchypřizpůsobení; 2. Poruchy příjmu potravy; 3. Depresivní poruchy. Pro kvantifikaci změn psychopatologie jsme použili stupnici CGI. V kategorii úzkostných a fobických poruch došlo u 70 % pa-cientů k výraznému zlepšení a u 30 % k mírnému zlepšení, rovněž u adolescentů s depresivníporuchou došlo k výraznému ústupu psychopatologie. Ke klinicky zřetelnému zlepšení docházelou většiny mezi 2. a 3. týdnem léčby. U dětí s OCD byl ústup symptomatologie patrný později,průměrně ve 4.-6. týdnu léčby, zlepšení OC příznaků však bylo výrazné u 80 % pacientů.V souboru pacientů s PPP byl pokles celkového skóre CGI výraznější u pacientů s mentální anorexií než u pacientů s mentální bulimií - rozdíl lze pravděpodobně vysvětlit vyšší hladinou iniciálnípsychopatologie ve skupině mentální anorexie. U žádného z pacientů nemusela být léčba přeruše-na pro nežádoucí účinky.

Klíčová slova:
sertralin, děti a adolescenti, neurotické poruchy, poruchy přizpůsobení, depresivníporuchy, poruchy příjmu potravy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se