Srovnání jídelních postojů, chování a psychického zdraví žen s poruchami příjmupotravy a mladých žen trpících diabetem I. typu


Comparison of Eating Attitudes, Eating Behavi-our and Psychological Health of Women with Eating Disorders and Young Women with Type I.Diabetes

Comparison of 110 young women with type I diabetes with 85 women suffering from eating disor-ders and 136 young healthy controls did not confirm the hypothesis significantly higher incidenceof eating disorders in women with the insulin dependent form of diabetes mellitus. On diabeticpatient suffered from anorexia nervosa of the bulimic type and 2 (1.7 %) young women withdiabetes met the diagnostic criteria of bulimia nervosa. Although the diabetic patients in theireating attitudes and habits were closer to the control group rather than to the group of womenwith eating disorders, in comparison with the control group they showed a higher body dissatis-faction, fear of being fat and a more extreme tendency towards dieting. 23.5 % diabetic patientshad a higher than critical score in EAT 26 (8.8 % in the control group), had a higher score in theEDI scale „Drive for thinness“, they more often reported dieting, cheating with food or preferringlight foods. However, their body dissatisfaction, fear of fatness and unsuitable eating habits couldhave been related to their higher body weight (28.6 % of the diabetic patients were overweight).No significant difference was found between the diabetic women and the control group in themajority of EDI scales and GHQ 28 scales (somatic symptoms, anxiety, social dysfunction anddepression). These two groups differed significantly from women suffering from eating disorders.

Key words:
diabetes, eating disorders, eating attitudes.


Autoři: F. D. Krch;  L. Csémy;  T. Hrachovinová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 5, pp. 251-256.

Souhrn

Srovnání 119 mladých žen s diabetem I. typu, 85 žen s poruchami příjmu potravy a 136zdravých žen kontrolní skupiny nepotvrdilo předpoklad o signifikantně vyšším výskytu poruchpříjmu potravy u žen léčených inzulinem. Jedna diabetička trpěla mentální anorexií bulimickéhotypu a dvě (1,7 %) dívky s diabetem splňovaly dg. kritéria mentální bulimie. I když se diabetičkyve svých jídelních postojích a návycích blížily spíše kontrolní skupině než dívkám s poruchamipříjmu potravy, vykazovaly ve srovnání s kontrolní skupinou vyšší nespokojenost s tělem, strachz tloušťky a extrémnější sklon k dietám. 23,5 % diabetiček překračovalo kritický skór v EAT 26(8,8 % kontrolní skupina), měly vyšší skóre v EDI škále „nutkání být štíhlá“, častěji uváděly, žedrží dietu, že podvádí s jídlem nebo že upřednostňují light potraviny. Jejich strach z tloušťkya nevhodné jídelní návyky však mohly souviset i s jejich vyšší tělesnou hmotností (28,6 % diabeti-ček trpělo nadváhou). Ve většině škál EDI a ve škálách GHQ 28 (somatické symptomy, anxieta,sociální dysforie a deprese) nebyl zjištěn signifikantní rozdíl mezi diabetičkami a kontrolní skupi-nou; tyto dvě skupiny se významně lišily od žen s PPP.

Klíčová slova:
diabetes, poruchy příjmu potravy, jídelní postoje.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2000 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se