Demence, lehké kognitivní poruchya způsobilost k právním úkonům


Dementia, Mild Cognitive Disorders and Competence forLegal Transactions

Among mental disorders on an organic background which most frequently lead to problems ofcompetence for legal transactions is the syndrome of dementia. The latter is characterized inaddition to cognitive disorders also by other symptoms in particular in the sphere of volition,emotivity and personality. Manifestations of volition are the characteristic of a legal transaction.Dementia is characterized in particular by psychiatric and psychological examination. Diagnosticdoubts may arise if incipient dementia is involved. Psychological tests lack standards for advan-ced age groups where the achieved performances are inadequately overestimated. When evalua-ting the competence for legal transactions it is important to consider in addition to the extent ofdementia also associated serious somatic diseases which weaken the mental efficiency. Based onexamples of an expert opinion, the authors draw attention to the incorrect view that for acknow-ledging the validity of legal transaction the only criterion is a state of consciousness.

Key words:
dementia, cognitive disorders, competence for legal transactions, psychological tests,


Autoři: P. Pavlovský;  L. Šrutová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 5, pp. 248-250.
Kategorie: Články

Souhrn

Z duševních poruch na organickém podkladě, které vedou k úpravě způsobilosti k práv-ním úkonům, se nejčastěji vyskytuje syndrom demence. Ten je charakterizován kromě kognitiv-ních poruch i dalšími příznaky, a to zejména v oblasti vůle, emotivity a osobnosti. Projevy vůlejsou znakem právního úkonu. Demenci diagnostikujeme především klinickým psychiatrickýmvyšetřením a vyšetřením psychologickým. Diagnostické rozpaky mohou vznikat, jde-li o počínajícídemenci. Psychologické testy postrádají normy pro vyšší věkové skupiny, u kterých dosaženévýkony ještě nepřiměřeně nadhodnocují. Při hodnocení způsobilosti k právním úkonům je nutnopřihlédnout vedle hloubky demence i k doprovázejícím závažným somatickým onemocněním, kte-rá oslabují psychickou výkonnost. Na příkladu revizního znaleckého posudku poukazují na ne-správný názor, že pro přiznání platnosti právního úkonu je jediným kritériem pouhá přítomnostvědomí.

Klíčová slova:
demence, kognitivní poruchy, způsobilost k právním úkonům, psychologické testy,

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se