Syndrom suchého oka u pacientů s revmatoidní artritidou


Dry Eye Syndrome in Rheumatoid Arthritis Patients

The aim of this cross-sectional study was to review the incidence of the dry eye syndrome in rheumatoid arthritis (RA) patients, evaluate the association among the incidence of the dry eye syndrome, presence of positive rheumatoid factor (RF), the RA stage, and the duration of the disease. The group consisted of altogether 100 patients, 16 men and 84 women; the average age was 58.9 years (SD 14.6). The average duration of RA was 12.3 years, SD 11.0. In each patient, the Schirmer test I was performed, the presence of the LIPCOF (Lid Parallel Conjunctival Folds) on the slit lamp was assessed, the BUT (Tear Break-Up Time) was measured and vital fluorescein staining was performed. In each patient the data of the presence or absence of the RF in the serum, RA severity according to the X-ray examination, and the disease duration were recorded. The Pearson’s association test for nominal variables was used for statistical evaluation of the association between the rheumatoid arthritis presence and the dry eye syndrome. In our group of 100 patients, the Schirmer test I was positive in 67 % of patients. Positive BUT was marked in 84 % of patients. The conjunctival folds were present in 45 % of patients only. The pathological findings after cornea fluorescein staining appeared in 18 % of patients. The dry eye syndrome incidence was marked in 74 % of patients with RA. Subjective difficulties were declared by 38.3 % of patients only. The local treatment was already established in 23.0 % of patients only. We did not find statistically significant correlation between the RF positive rheumatoid arthritis appearance and dry eye syndrome, nor between the stage of the rheumatoid arthritis and presence of the dry eye syndrome. We proved statistical connection between the presence of dry eye syndrome and the duration of rheumatoid arthritis longer than 10 years. Keratoconjunctivitis sicca is the most common ocular complication in rheumatoid arthritis patients. We proved the connection between the dry eye syndrome presence and duration of the RA longer than 10 years; we did not find the dependence among the RF presence and stage of the rheumatoid arthritis and the appearance of the dry eye syndrome. The early diagnosis of the dry eye syndrome and the effective local therapy may prevent very serious corneal complications, which are difficult to treat.

Key words:
dry eye syndrome, keratoconjunctivitis sicca, rheumatoid arthritis, corneal complications.


Autoři: V. Polanská 1;  Z. Hlinomazová 1;  Z. Fojtík 2;  P. Němec 3
Působiště autorů: Oční klinika LF MU a FN, Brno přednostka prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. 1;  II. interní klinika LF MU a FN, Brno přednosta prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. 2;  II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno přednosta doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 6, p. 422-430

Souhrn

Cílem průřezové studie bylo posoudit četnost výskytu syndromu suchého oka u pacientů s revmatoidní artritidou, zhodnotit souvislost mezi výskytem syndromu suchého oka, séropozitivitou, stadiem a délkou trvání RA.

Soubor tvořilo celkem 100 pacientů, 16 mužů a 84 žen, průměrný věk 58,9 let (SD 14,6). Průměrná doba trvání revmatoidní artritidy byla 12,3 roku, SD 11,0. U každého pacienta byl proveden Schirmerův test I, na štěrbinové lampě byla posouzena přítomnost spojivkových řas probíhajících souběžně s víčkem (Lid Parallel Conjunctival Folds – LIPCOF), byla změřena doba potřebná k roztržení slzného filmu (Tear Film Break-Up Time – BUT) a bylo provedeno vitální barvení fluoresceinem. U každého pacienta byl zaznamenán údaj o séropozitivitě či séronegativitě RA, stupni RA podle RTG postižení a délce trvání RA. Ke statistickému zpracování souvislosti mezi výskytem revmatoidní artritidy a syndromem suchého oka byl použit Pearsonovův asociační test pro nominální proměnné.

V našem souboru 100 pacientů byl pozitivní Schirmerův test I naměřen u 67 % pacientů. Pozitivní BUT jsme pozorovali u 84 % pacientů. Slizniční řasy byly přítomny pouze u 45 % pacientů. Patologický nález při barvení rohovky fluoresceinem se vyskytl u 18 % pacientů. Výskyt syndromu suchého oka jsme zaznamenali 74 % pacientů s RA. Subjektivní obtíže udávalo pouze 38,3 % pacientů. Zavedenou lokální terapii mělo jen 23,0 % pacientů. Neprokázali jsme statisticky významnou souvislost mezi výskytem séropozitivní revmatoidní artritidy a syndromem suchého oka, ani mezi stupněm revmatoidním artritidy a přítomností syndromu suchého oka. Prokázali jsme statistickou souvislost mezi výskytem syndromu suchého oka a délkou trvání RA déle než 10 let. Keratoconjunctivitis sicca je nečastější oční komplikací u pacientů s revmatoidní artritidou. Prokázali jsme souvislost mezi výskytem syndromu suchého oka a trváním RA déle než 10 let, neprokázali jsme vztah mezi séropozitivitou či stupněm RA a vznikem syndromu suchého oka. Včasná diagnostika syndromu suchého oka a účinná lokální terapie mohou předcházet vzniku velmi závažných a terapeuticky špatně ovlivnitelných rohovkových komplikací.

Klíčová slova:
syndrom suchého oka, keratoconjunctivitis sicca, revmatoidní artritida, rohovkové komplikace


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 6

2007 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se