Kulová krycí fólie – silikonový implantát formující přechodné řasy spojivky


Spherical Covering Foil – Silicone Implant Forming Conjunctival Fornices

Method:
The authors refer about primary development of elastic and sufficiently strong device, which due to its spherical shape bandages the conjunctival space of the palpebral fissure and is used to form the inferior and superior cul-de-sac. It is made from a silicone mixture for medical use – Silastic Medical Grade Elastomer. Its layer in the shape of spherical cap of outer diameter 24.4 mm, height 8.5 mm; the layer thickness is 0.5 mm. Its advantage is the oxygen permeability.

Results:
The spherical covering foil was applied as an arrangement before keratoplasty in four adult men to form fornices after relieving of symblephara reaching the cornea caused by alkali (lime) burn (in three of them) and after liquid aluminium burn (thermal injury). In five years old boy, the spherical covering foil helped to form the palpebral fissure and to improve the eye motility; the symblepharon was related to the inborn coloboma of the upper eyelid. To prevent the symblepharon appearance, the spherical covering foil was used in an adult man after molten polypropylene burn and in an eight years old boy with Stevens – Johnson syndrome.

Conclusion:
The spherical covering foil is used for cul-de-sac forming after relieving of the symblepharon or to prevent its appearance after the eye burn.

Key words:
contact lens, silicone rubber, bandage of the conjunctiva, symblepharon


Autoři: J. Krásný 1;  V. Novák 2
Působiště autorů: Oční klinika FN KV a IPVZ, Praha přednosta prof. MUDr. P. Kuchynka, CSc. 1;  Ústav polymerů VŠCHT, Praha, vedoucí prof. ing. V. Dudáček, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 6, p. 396-402

Souhrn

Metoda:
Autoři referují o prioritním vývoji pružného dostatečně pevného přípravku, který svým kulovitým tvarem bandážuje spojivkový prostor oční štěrbiny a slouží k modelaci dolní i horní spojivkové přechodné řasy. Je vyroben se silikonové směsi pro lékařskou aplikaci – Silastic Medical Grade Elastomer. Má tvar kulovitého plášťovitého vrchlíku o vnějším průměru 24,4 mm, výšce 8,5 mm a tloušťce stěny 0,5 mm. Jeho výhodou je prostupnost pro kyslík.

Výsledky:
Kulová krycí fólie byla aplikována jako příprava před keratoplastikou u čtyř dospělých mužů k modelaci fornixů po uvolnění symblefaronu zasahující až na rohovku po poleptání vápnem (u tří z nich) a po popálení roztaveným hliníkem. U pětiletého chlapce napomohla kulová krycí fólie k modelaci oční štěrbiny a k zlepšení motility oka, symblefaron souvisel s vrozeným kolobomem horního víčka. Preventivně jako ochrana před vznikem symblefaronu byla použita kulová krycí fólie u dospělého může po popálení spojivkového vaku roztaveným polypropylenem a u osmiletého chlapce se Stevens-Johnsonovým syndromem.

Závěr:
Kulová krycí fólie slouží k modelaci spojivkových fornixů po uvolnění symblefaronu nebo k zabránění jeho vzniku po poleptání či popálení oka.

Klíčová slova:
kontaktní čočka, silikonový kaučuk, spojivková bandáž, symblefaron


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 6

2007 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×