Diabetici v populácii pacientov liečených pars plana vitrektómiou


Diabetics in Population of Patients Treated by Pars Plana Vitrectomy

The purpose of this study is to evaluate visual and anatomic outcomes following pars plana vitrectomy (PPV) for complications of diabetic retinopathy (DR),and to assess risk factors that might influence the visual outcome after successful PPV. The medical records of 35 diabetic patients of both types 1 and 2 of diabetes, who underwent vitrectomy for complications of proliferative diabetic retinopathy (PDR) between 2004 and 2005, were analyzed retrospectively. Certain preoperative systemic and ophthalmic variables, intraoperative variables and postoperative complications with negative influence on visual outcome after PPV were recorded. The postoperative follow-up time was 6 months. The collected data as well as visual outcomes after PPV were statistically analyzed.

Statistically significant visual improvement was achieved in 51.4 % of the patients; visual acuity (VA) deteriorated in 25.7 % of the patients and remained unchanged in 22.9 % of the patients. Preoperative median of VA was 0.0167, changed to 0.1 postoperatively and remained stable on 0.1 level during the 6 months follow-up. VA ≥ 0.1 was achieved in 60 % of the patients 6 months after PPV.

Some of the followed variables associated with deteriorated or unchanged postoperative VA can be considered as risk factors of an unfavorable prognosis. Evaluated risk factors include preoperative VA worse than 0.1, presence of systemic complications of DM accompanying ocular complications, postoperative occurrence of iris neovascularization and neovascular glaucoma.

In conclusion, anatomically successful PPV in diabetic patients is not always followed by an improvement of VA. The optimal timing of vitrectomy is very important not only in order to obtain good visual acuity but also to maintain good visual function for long time. We suppose that an adequate control of DM, sufficient screening for DR and timely laser intervention of DR might decrease the progression of DR and onset of sight threatening complications of PDR as well as decrease the prevalence of blindness at diabetic patients in the future.

Key words:
diabetes, proliferative diabetic retinopathy, pars plana vitrectomy


Autoři: N. Bezdéšová-Bohunická;  Š. Skorkovská;  S. Synek;  R. Kaňovský;  Z. Mašková;  M. Synková
Působiště autorů: Klinika nemocí očních a optometrie LF MU a FN u sv. Anny, Brno přednosta doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 6, p. 431-441

Souhrn

Cieľom práce je zhodnotiť anatomický a funkčný prínos pars plana vitrektómie (PPV) prevedenej pre komplikácie diabetickej retinopatie (DR) a zvážiť rizikové faktory ovplyvňujúce funkčné výsledky úspešne prevedenej PPV u diabetikov.

Retrospektívne bolo analyzovaných 35 pacientov s diabetes mellitus (DM) 1. alebo 2. typu, ktorí v rokoch 2004 až 2005 podstúpili PPV pre komplikácie proliferatívnej diabetickej retinopatie (PDR). Zaznamenávané boli určité predoperačné systémové a očné parametre, peroperačné parametre a pooperačné komplikácie, u ktorých sa predpokladal možný negatívny vplyv na funkčné výsledky PPV. Pooperačná sledovacia doba bola 6 mesiacov. Nazbierané údaje ako i funkčné výsledky PPV boli štatisticky spracované a vyhodnotené.

Výsledky ukazujú, že k štatisticky významnému zlepšeniu zrakovej ostrosti (ZO) došlo u 51,4 % pacientov, k zhoršeniu ZO u 25,7 % a nezmenená ZO ostala u 22,9 % pacientov. Medián vízu pred operáciou bol 0,0167, pooperačne 0,1 a v priebehu 6 mesačnej sledovacej doby zostal stabilný na hodnote 0,1. ZO ≥ 0,1 malo 6 mesiacov po PPV 60% pacientov. U pacientov s pooperačne nezmenenou alebo zhoršenou ZO sa potvrdil štatisticky významný vzťah s niektorými sledovanými parametrami, ktoré môžeme považovať za prognosticky nepriaznivé rizikové faktory. Bol to predoperačný vízus horší ako 0,1, výskyt systémových komplikácií DM pridružených k očnému nálezu a pooperačný nález rubeózy dúhovky a neovaskulárneho glaukomu.

Na záver môžeme konštatovať, že anatomicky úspešná PPV u diabetikov nie je vždy nasledovaná funkčným zlepšením vízu. Včasná indikácia k PPV, to znamená ešte pred vznikom závažných komplikácií DR, je dôležitá nielen pre dosiahnutie dobrej zrakovej ostrosti po operácii, ale taktiež pre dlhodobé zachovanie dobrej zrakovej ostrosti. Dostatočná kompenzácia DM, adekvátny skríning DR a správne načasovaná laserová liečba DR môžu spomaliť progresiu DR i vznik zrak ohrozujúcich komplikácií PDR a znížiť prevalenciu slepoty kvôli DR v budúcnosti.

Kľúčové slová:
diabetes mellitus, proliferatívna diabetická retinopatia, pars plana vitrektómia


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 6

2007 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se