Opacifikácia zadného puzdra šošovky po implantácii rôznych typov umelých vnútroočných šošoviek – I. časť nekomplikovaný priebeh


Posterior Capsule Opacification (PCO) Following Implantation of Various Types of IOLs – Part One: The Uncomplicated Course

Purpose:
Despite of decreasing incidence of the PCO, this is still a major and frequent complication of cataract surgery and IOL implantation. Therefore, in our Department, we pay currently intense attention to the PCO problem. The introduction of EAS 1000 in October 2001 allowed us to analyze exactly the relevant PCO issues and our attitude toward its treatment as well. The purpose of our study was to compare the PCO degree in eyes with implanted either PMMA IOLs with round edges or hydrophilic acrylate IOLs with sharp edges. Four types of IOLs were compared in our trial.

Materials and methods:
In the Department of Ophthalmology, Comenius University and Faculty Hospital, Bratislava, Slovakia, the PCO development was analyzed in patients operated on due to senile cataract between November 14th 2001 and April 10th 2003. Eighty-two eyes of 77 patients were followed-up from November 2001 till April 2006. During the 36 months’ follow-up, 82 eyes of 77 patients were enrolled in this study.We evaluated the PCO at day 1, week 1 and 3, 6, 12, 24, and 36 months after the cataract surgery. In all patients, the best visual acuity was assessed. The photographs of the posterior capsule in retro-illumination in the widest possible mydriasis were obtained and evaluated by means of EAS 1000.

Results:
Our study revealed significant influence of the optic material and the type of the implant edge on the PCO development. We did not find any correlation between the visual acuity and the transparency of the posterior capsule. The incidence of Nd:YAG-laser capsulotomies was similar in the two compared IOL groups (PMMA round edged vs. hydrophilic acrylate sharp edged IOLs). We also did not find any correlation between the size of area evaluated and the posterior capsule transparency.

Conclusion:
In our experience, EAS 1000 (NIDEK) has proved to be a suitable device for the follow up of the PCO development following various IOLs types implantation in both experimental and clinical setting. Standardized and objective evaluation systems based on the retro-illumination photography are needed. Despite a certain possibility of examiner-related error of measurement, EAS 1000 (NIDEK) is an accurate device for PCO evaluation.

Key words:
posterior capsule opacification, intraocular lens, EAS 1000 eye analyzing system, polymethylmetacrylate, hydrophilic acrylate


Autoři: P. Krajčová;  M. Chynoranský;  P. Strmeň
Působiště autorů: Klinika oftalmológie LF UK a FNsP, Bratislava prednosta prof. MUDr. P. Strmeň, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 6, p. 379-389

Souhrn

Cieľ:
Výskyt opacifikácie zadného puzdra (OZP) šošovky po operácii katarakty a implantácii UVŠ má klesajúci trend, napriek tomu je OZP stále častou komplikáciou po operácii katarakty. Preto sa tomuto problému venuje na Klinike oftalmológie LF UK a FNsP v Bratislave zvýšená pozornosť. Zavedenie analyzátora predného segmentu (APS) EAS 1000 (NIDEK) od októbra 2001 umožnilo podrobne analyzovať problematiku sekundárnej katarakty a prístup k jej riešeniu.

Materiál a metodika:
Na Klinike oftalmológie LF UK a FNsP v Bratislave sme na súbore pacientov, operovaných od 14. novembra 2001 do 10. apríla 2003 pre senilnú kataraktu, hodnotili OZP od novembra 2001 do apríla 2006. Do štúdie sme zaradili súbor 82 očí 77 pacientov. Hodnotili sme OZP v časovom odstupe 1. deň, 1. týždeň, 3., 6., 12., 24. a 36. mesiac. U každého pacienta sme vyšetrili centrálnu zrakovú ostrosť naturálne a po korekcii. V maximálne možnej mydriáze sme zhotovili retroiluminačné fotografie zadného puzdra a z nich pomocou APS získali percentá transparencie nami vyšetrovanej plochy. Sledovali sme 4 typy umelých vnútroočných šošoviek (UVŠ) zhotovených z dvoch materiálov a dvoch typov hrán optickej časti UVŠ – z polymetylmetakrylátu (PMMA) s oblými okrajmi optickej časti a z hydrofilného akrylátu s hranatými okrajmi optickej časti UVŠ.

Výsledky:
Zistili sme signifikantný vplyv materiálu a okrajov optickej časti UVŠ na vznik OZP, pričom sme pozorovali koreláciu medzi zrakovou ostrosťou a transparenciou zadného puzdra šošovky len medzi 3. a 2. rokom pri UVŠ typu Nederlens model REF: PC 150.UV. Počet Nd:YAG-laser kapsulotómií bol v súbore UVŠ vyrobených z PMMA s oblými okrajmi optickej časti rovnaký ako v súbore UVŠ vyrobených z hydrofilného akrylátu s hranatými okrajmi optickej časti. Medzi plochou, na ktorej sme hodnotili OZP a transparenciou zadného puzdra šošovky sme nezistili žiadnu koreláciu.

Záver:
Na hodnotenie OZP sú potrebné štandardizované a objektívne vyhodnocovacie systémy. APS EAS 1000 (NIDEK) je podľa našich skúseností vhodným prístrojom na sledovanie OZP po implantácii rôznych typov UVŠ vo výskume ako aj v klinickej praxi.

Kľúčové slová:
opacifikácia zadného puzdra, umelá vnútroočná šošovka, analyzátor predného segmentu EAS 1000, polymetylmetakrylát, hydrofilný akrylát


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 6

2007 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×