Srovnání ultrazvukové a optickébiometrie s ohledem na refrakci očípo operaci katarakty


Comparison of Ultrasound and Optic Biometry with Respect to Refraction of Eyesafter Cataract Surgery

In theprospectivestudyof56patientswithcataract (67eyes)theauthorscomparedaxial length biometry) regarding to postoperative refraction of the eyes. Dioptricpower of the intraocular lens (IOL) was determined by SRK II. formula. Thedifference between predicted and actual postoperative refraction in the sphericalequivalent were compared 3 months postoperatively. Axial length measured byultrasound differed significantly from the axial length measured by optical biometry(p=0.016). Dioptric power of IOL calculated according to the axial lengthmeasured by ultrasound was significantly different from the dioptric power ofIOL calculated according to the axial length measured by optical biometry(p=0.003). The difference between predicted and actual postoperative refractionwas not statistically significant (p=0.384) even if we considered both type ofmeasurement. In conclusion, we found partial coherence interferometry was anaccurate and reproducible method for measurement of axial length of the eyebefore cataract surgery. In the cases of advanced dense cataracts backup ofultrasonic biometry is still necessary.

Key words:
cataract, ultrasound biometry, optical biometry, SRK II formula,predicted and actual postoperative refraction


Autoři: Š. Skorkovská;  J. Michálek *;  M. Ruberová;  S. Synek
Působiště autorů: Klinika nemocí očních a optometrie LF MU, FN u sv. Anny, Brno, přednosta doc. MUDr. S. Synek, CSc. *Katedra aplikované matematiky a informatiky, ESF MU, Brno, vedoucí doc. ing. O. Vašíček, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 1, p. 24-29
Kategorie: Články

Souhrn

V prospektivní studii 56 pacientů (67 očí) s kataraktou autoři srovnali axiálnídélku očí změřenou simultánně standardní ultrazvukovou biometrií a parciálníkoherentní interferometrií (optickou biometrií) s ohledem na výslednou pooperačnírefrakci operovaných očí. Dioptrická hodnota intraokulární čočky (IOČ)propredikovanou pooperační refrakci byla stanovena pomocí vzorce SRK II. Rozdílmezi předpokládanou a aktuální pooperační refrakcí v dioptriích byl hodnocen 3měsíce po operaci šedého zákalu.Axiální délka změřená ultrazvukem se významně lišila od axiální délky změřenéoptickou biometrií (p=0,016). Také dioptrická hodnota IOČ vypočítaná podleaxiální délky změřené ultrazvukem se významně lišila od dioptrické hodnoty IOČvypočítané podle axiální délky oka změřené optickou biometrií (p=0,003). Rozdílmezi očekávanou a skutečnou pooperační refrakcí v dioptriích však nebyl statistickyvýznamný (p=0,384) ani s ohledem na použitou metoduměření axiální délky.Parciální koherentní interferometrie (optická biometrie) je přesná a reprodukovatelnámetoda pro změření axiální délky oka před operací katarakty. Nelze jivšak použít u pokročilých katarakt s neprůhlednou optickou osou, proto je stálenutná záloha standardní ultrazvukové biometrie.

Klíčová slova:
katarakta, ultrazvuková biometrie, optická biometrie, SRK II,očekávaná a aktuální pooperační refrakce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se