Argon laserová fotokoagulace v terapiivlhké formy věkem podmíněnémakulární degenerace


Argon Laser Photocoagulation in the Therapy ofWet Form of Age-related MacularDegeneration

The authors evaluate the results of argon laser therapy of extrafoveal and juxtafovealsubretinal neovascular membranes in the wet form of age-related maculardegeneration. Their experience is evaluated in the group of 24 eyes of 23 patientsduring the period of observation lasting from 6 to 42 months. It became obviousthat in the group of 24 eyes with extrafoveal and juxtafoveal subretinal neovascularmembrane the laser photocoagulation cured up the condition in 17eyes (71 %),whereas the therapy failed in 7 eyes (29 %). Vision improved in 7 eyes (29 %),retained stabilized in 10 eyes (42 %), but deteriorated in 7 eyes (29 %). Among 11eyes with extrafoveal subretinal neovascular membrane the authors reachedimprovement in 10 eyes (90.9 %), the therapy failed with one eye (9.1%), the visionimproved in 6 eyes (55 %), remained stabilized in 4 eyes (36%), but deteriorated inone eye (9 %). In 13 eyes with juxtafoveal subretinal neovascularmembrane 7 eyeswere cured up (54 %), the therapy failed in 6 eyes (46 %), vision improved in oneeye (8 %), remained stabilized in 6 eyes (46 %), but deteriorated in 6 eyes (46 %).Based on the results obtained it has become obvious that laser photocoagulationis a useful method for the therapy of extrafoveal and juxtafoveal subretinalnaovascular membranes in the age-related macular degeneration. Better prognosishas been shown in the extrafoveal subretinal neovascular membrane.

Key words:
argon laser, age-related macular degeneration


Autoři: O. Chrapek;  J. Řehák
Působiště autorů: Oční klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 1, p. 45-53
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři vyhodnocují výsledky argon laserové léčby extrafoveolárních a juxtafoveolárníchsubretinálních neovaskulárních membrán při vlhké formě věkem podmíněnémakulární degenerace. Své zkušenosti vyhodnocují na souboru 24 očí 23pacientů při sledovací době 6-42 měsíců. Konstatují, že v souboru 24 očí s extrafoveolárníči juxtafoveolární subretinální neovaskulárnímembránouvedla laserováfotokoagulace k sanaci stavu u 17 očí (71 %), zatímco u 7 očí (29 %) došlo k selháníléčby. Vizus se zlepšil u 7 očí (29 %) byl stabilizován u 10 očí (42 %) a zhoršil se u 7očí (29 %). Z 11 očí s extrafoveolární subretinální neovaskulární membránou autořikonstatují, že dosáhli sanace u 10 očí (90,9 %), k selhání léčby došlo u 1 oka(9,1 %), vizus se zlepšil u 6 očí (55 %), zůstal stabilizován u 4 očí (36 %) a zhoršil seu 1 oka (9,1 %). Z 13 očí s juxtafoveolární subretinální neovaskulární membránouautoři konstatují, že sanace stavu bylo dosaženo u 7 očí (54 %), k selhání léčbydošlo u 6 očí (46 %), vizus se zlepšil u 1 oka (8 %) byl stabilizován u 6 očí (46 %)a zhoršil se u 6 očí (46 %). Na základě dosažených výsledků autoři konstatují, želaserová fotokoagulace je platnou metodou léčby extrafoveolárních a juxtafoveolárníchsubretinálních neovaskulárních membrán při věkem podmíněné makulárnídegeneraci a jako prognosticky příznivější lze hodnotit extrafoveolárnísubretinální neovaskulární membrány.

Klíčová slova:
argonový laser, věkem podmíněná makulární degenerace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se