Implantace multifokální nitroočníčočky


Implantation of Multifocal Intraocular Lens

The authors refer to the first experience in implantation of multifocal intraocularlens (MIOL) AMO ARRAY® (model SA 40 N) produced by Allergan to a group of 35patients (69 eyes). The proportion of men in the group was 42.9 %, women being57.1 %. The mean age of the group was 50.9 _ 4.3 year, range 36 – 71 years. Theimplantation of this type of intraocular lens was made due to a refractory interventionon a clear lens in 84.0%eyes and operation on cataract in 16.0 %. The studywas aimed at evaluation of the results of visual acuity for short and long distances,resulting refraction after the operation, the occurrence of side visual phenomenaand their tolerance by the patient, necessary supplementary eyeglass correctionespecially in patients after refraction lensectomy.Uncorrected visual acuity for long distances 0.7 or better was in 75.9 % of patients.Sixty one % of patients with MIOL in both eyes do not require glasses for visioninto short distances (No 1-3).

Key words:
multifocal intraocular lens, refraction lensectomy, visual acuity


Autoři: J. Urminský;  P. Rozsíval;  A. Feuermannová;  V. Lorencová;  N. Jirásková
Působiště autorů: Oční klinika FN a LF UK, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. P. Rozsíval, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 1, p. 30-36
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři referují o prvních zkušenostech s implantací multifokální nitrooční čočky(MIOL) AMO ARRAY® (model SA 40 N) firmy Allergan na souboru 35 pacientů (69očí). Podíl mužů v souboru je 42,9 % a žen 57,1 %. Průměrný věk ve skupině byl 50,9± 4,3 let. Rozmezí 36-71 let. Důvodem pro implantaci tohoto typu nitrooční čočkybyl refrakční zákrok na čiré čočce u 84,0 % očí a u 16,0 % očí se jednalo o operacikatarakty.Cílem studie bylo zhodnotit výsledky zrakové ostrosti do dálky i blízka, výslednérefrakce po operaci, výskyt vedlejších světelných fenoménů a jejich tolerancipacientem, nutnost doplňkové brýlové korekce především u pacientů po refrakčnílensektomii.Nekorigovaná zraková ostrost do dálky 0,7 anebo lepší byla u 75,9 % pacientů.61,0 % pacientů s MIOL v obou očích nepotřebuje brýle pro vidění do blízka (J.č. 1-3).

Klíčová slova:
multifokální nitrooční čočka, refrakční lensektomie, zraková ostrost

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se