Thygesonova keratitida - klinickácharakteristika a možnosti léčby


Thygeson´s Keratitis - Clinical Characteristics and Therapeutical Modalities

Purpose:
The evaluation of clinical manifestations and therapeutical modalitiesThygeson´s keratitis (Thygeson´s superficial punctate keratitis - TSPK) in a groupof patients with long follow-up in the Cornea and Immunology Clinic of the Departmentof Ophthalmology, General Teching Hospital, Charles University in Prague.Patients and Methods: The group of 7 patients (13 eyes) at the mean age of 20,7years (9-39) with clinical diagnosis of TSPK was evaluated retrospectively. Thecourse of the disease, symptoms and signs of the disease, efficacy of the therapyand primary established diagnosis were evaluated.Results: The average onset of the disease was 12,5 years (6-27) and the averageduration was 6 years (2-10). TSPK was bilateral in six patients, while unilateralthe disease was only in one patient. The clinical picture was characterized by recurrent episodes of photophobia, tearing and burning and foreign body sensationin the eyes. The examination revealed whitish fine granular asterisk-form ordendriform intraepithelial opacities, sometimes slightly above the niveau of thesurrounding epithelium. In the acute phase the corneal epithelium above thelesions was disrrupted. Subjective symptoms and sometime also the objectivefindings diminished after local corticosteroids administration. The most commonprimary diagnoses the TSPK patients were treated for herpetic keratitis.Conclusion: TSPK is a rare, relapsing corneal disease with the onset mostly in thefirst and third decade of life. TSPK is mostly bilateral, but may be also unilateraland findings are asymetrical in almost all cases. Relapses frequently occur inconnection with physical or psychological stress. Concerning the permanentdamage to the cornea and potential to decrease visual acuity TSPK can beconsidered as a benign and during several years self-limited disease. Subjectivesymptoms however may significantly deteriorate patient´s quality of life. Localtreatment with corticosteroids diminishes subjective symptoms, number andduration of relapses but does not cure the disease. The disease is often misdiagnosedand treated incorrectly.

Key words:
Thygeron’s keratitis, keratitis superficialis punctata, corticoids


Autoři: P. Oudová;  M. Filipec
Působiště autorů: Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 1, p. 17-23
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Zhodnocení klinických projevů a možností léčby Thygesonovy keratitidy(Thygeson’s superficial punctate keratitis - TSPK)u souboru pacientů dlouhodoběsledovaných a léčených na Rohovkové a imunologické ambulanci Oční klinikyVFN a 1. LF UK v Praze.Pacienti a metodika: Retrospektivně byl hodnocen soubor 7 pacientů (13 očí),průměrného věku v době studie 20,7 let (9-39), u kterých byla podle charakteristickéhoklinického obrazu stanovena diagnóza TSPK. Hodnotili jsmeprůběh onemocnění, subjektivní a objektivní projevy onemocnění, účinnost podávanéterapie a primární diagnózu, která byla stanovena.Výsledky: Počátek onemocnění byl zjištěn ve věku průměrně 12,7 let (6-27). Onemocněnítrvalo průměrně 6 let (2-10). U šesti pacientů byla keratitida bilaterální,u jednoho bylo postiženo pouze jedno oko. Klinický obraz byl charakterizovánopakovanými epizodami světloplachosti, slzením a pálením očí a pocitem cizíhotělíska. Objektivně byly pozorovány bělavé, velmi jemně granulární hvězdičkovitéči dendriformní intraepiteliální opacity, někdy mírně vystupující nad okolníniveau. V akutní fázi byl nad lézemi porušen epitel rohovky. U všech nemocnýchbyl zaznamenán ústup subjektivních obtíží a někdy i objektivního nálezu polokálním podávání kortikosteroidů. Nejčastěji byli pacienti s TSPK dlouhodoběléčeni s primární diagnózou herpetické keratitidy.Závěr:TSPKje vzácné, recidivující onemocnění rohovky, začínající většinou v 1.-3.dekádě života. TSPK je většinou bilaterální, ale může být i jednostranná a téměřvždy bývá nález asymetrický. Recidivy se objevují často v souvislosti se zátěží čistresem. TSPK je onemocnění benigní z hlediska trvalého poškození rohovkya snížení zrakové ostrosti, většinou samo odezní za několik let. Subjektivní obtíževšak mohou významně snižovat kvalitu života pacientů. Lokální léčba kortikosteroidysnižuje subjektivní obtíže, počet a délku recidiv, není však kurativní.Onemocnění je často nesprávně diagnostikované a léčené.

Klíčová slova:
Thygesonova keratitida, keratitis superficialis punctata, kortikosteroidy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se