Lokální H1 antihistaminika v terapiiakutních alergických reakcí spojivek


Local H1 Antihistaminic Drugs in the Therapy of Acute Allergic Reactions ofConjunctivas

Aim:
To determine, whether the immediately originated allergic reaction of conjunctivasmay be treated with local H1 antihistaminic drugs in a monotherapy(Allergodil gtt, Emadine gtt).Group and Methods: The group included 30 patients at the age of 17 to 40 years atthe mean age of 33.2 years, where chemosis and hyperemia of bulbar conjunctivaoriginated suddenly aswell as edemaof eyelids.Thereportedsubjectivesymptomswere itching,burningsensation in theeyes,lacrimation,andthefeelingofpressureunder the eyelid. Local treatment with azelastin (Allergodil gtt. oph., Pliva), wasapplied in 15 patients, the other 15 patients were treated locally with emedastin(Emadine gtt. oph., Alcon) at the dose of one drop twice daily into the conjunctivalsac of both eyes. The time of onset of the therapeutic effect and the disappearanceof subjective symptoms and objective signs were observed.Results: The disappearance of subjective symptoms after the start of therapydeveloped within 20 minutes after Allergodil gtt and within 5 minutes afterEmadin. Subjective complaints disappeared in the range of 86 – 100 % afterAllergodil gtt and in the range of 90 – 100 % after Emadin gtt. A substantialdiminution or even complete disappearance of objective symptoms developed in74 – 80 % cases after the treatment with Allergodil gtt and in 80 – 87 % subjectsafter Emadin gtt.Conclusion: The investigated local H1 antihistaminic drugs proved to be effectivein monotherapy of acute phase of allergic conjunctivitis. The drugs influence subjective complaints faster and more efficiently than the objective signs. Thetherapy of objective manifestations requires longer period of time for the effectto develop.

Key words:
acute allergic conjunctivitis, local H1 antihistaminic drugs, azelastin,Allergodil, emedastin, Emadine


Autoři: P. Haicl;  H. Černá
Působiště autorů: Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 1, p. 58-62
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Zjistit, zda se u náhle vzniklé alergické reakce spojivek mohou v monoterapiiuplatnit lokální H1 antihistaminika (Allergodil gtt, Emadine gtt).Soubor a metodika: Soubor byl tvořen 30 nemocnými ve věku 17 až 40 let s průměrnýmvěkem 33,2 let, u kterých byla nalezena náhle vzniklá chemóza a hyperémiebulbární spojivky a rovněž i otok víček. Ze subjektivních obtíží udávalisvědění, pálení, slzení a pocit tlaku pod víčkem. U 15 nemocných byla nasazenalokální léčba azelastinem (Allergodil gtt. oph., Pliva), u zbylých 15 lokální léčbaemedastinem (Emadine gtt. oph., Alcon) v dávce 1 kapka 2krát denně do spojivkovéhovaku obou očí. Byla sledována rychlost nástupu léčiva a hodnocen ústupsubjektivních obtíží i objektivních příznaků.Výsledky: Ústup subjektivních obtíží po nasazení terapie nastal u Allergodilu gttdo 20 minut, u Emadinu gtt do 5 minut. Subjektivní obtíže vymizely po aplikaciAllergodilu gtt v rozmezí 86 % - 100 %, u Emadinu gtt v rozmezí 90 % - 100 %.K výraznému zmírnění až úplnému vymizení objektivních příznaků došlo poterapii Allergodilem gtt v 74 % až 80 %, po léčbě Emadinem gtt v 80 % až 87 %případů.Závěr: Sledovaná lokální H1 antihistaminika jsou účinná i v monoterapii akutnífáze alergických konjunktivitid. Ovlivňují rychleji a účinněji subjektivní obtíženež objektivní příznaky. Léčba objektivních příznaků vyžaduje jejich delší časovépůsobení.

Klíčová slova:
akutní alergická konjunktivitida, lokální H1 antihistaminika, azelastin,Allergodil, emedastin, Emadine

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se