Zrakové funkce při vysoké myopiikorigované fakickoupředněkomorovou čočkou (PK PIOL)První výsledky


Effect of Anterior Chamber Phakic IOL on Visual Functions in High MyopicPatients. First Results

20 eyes (12 women, 8 men) undergoing implantation of anterior chamber phakicIOL (PIOL) for correction of the refractive error were examined before and 1 and6months after surgery.Median of preoperative spherical equivalent of refractionwas -9.75 D (range -19.00 to -6.00 D). Contrast sensitivity (CS) was tested onacomputerized systemof theContrastsensitivity 8010 type in6 spatial frequencies(range 0.74 to 29.55 c/deg) and using the Ginsburg’s charts also in 6 spatialfrequencies (range 1.15 to 27.25 c/deg), the best corrected visual acuity (BCVA)was measured on the normalized charts with Landolt rings, influence of glare of342 cd/m2 was examined using Brightness Acuity Tester. At 6 months postoperatively,median of spherical equivalent of refraction was 0.00 (-1.00 to 0.00). BCVAincreased from0.79 (range 0.50 to 0.97) preoperatively onto 0.96 (range 0.83 to1.00).Median of CS increased in all spatial frequencies tested using both methods,significantly in the middle and high frequencies and CS almost, reached lowerborder of CS normal range. Glare had only nonsignificant influence on bothBCVAand CS. Quality of vision postoperatively improved significantly.

Key words:
phakic IOL, high myopia, contrast sensitivity, logMAR charts, glare


Autoři: L. Bytton;  D. Hejcmanová;  H. Langrová;  P. Rozsíval;  A. Feuermannová;  M. Hejcmanová *
Působiště autorů: Oční klinika, FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. P. Rozsíval, CSc. Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové *
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 5, p. 340-347
Kategorie: Články

Souhrn

20 očí (12 žen, 8 mužů) podstupujících implantaci předněkomorové PK PIOL kekorekci sférické refrakční vady bylo vyšetřeno předoperačně a za 1 a 6 měsíců pozákroku. Medián sférického ekvivalentu refrakce byl -9,75 dpt (rozmezí -19,00 až-6,00 dpt). Kontrastová citlivost (KC) byla testována na zařízeni typu Contrastsensitivity 8010 v 6 prostorových frekvencích v rozmezí 0,74 až 29,55 c/deg a naGinsburgových tabulích v 6 prostorovýchfrekvencích vrozmezí l,15 až 27,25 c/deg.Nejlépe korigovaná zraková ostrost (NKZO) byla měřena na normalizovanýchtabulích s Landoltovými optotypy. Vliv oslnění při úrovni 342 cd/m2 byl testováns použitím přístroje Brightness Acuity Tester. Sférický ekvivalent po šesti měsícíchdosahuje hodnoty 0,00 (-1,00–0,00). NKZO vzrůstá z předoperačních hodnot0,79 (rozmezí 0,50–0,97) za stejnou dobu na 0,96 (rozmezí 0,83–1,00). KC je předoperačněvýrazně nižší než hodnota zdravé populace, pooperačně se hodnoty KCzvyšují, v 6 měsících sledování je zaznamenáno signifikantní zvýšení ve střednícha vysokých prostorových frekvencích oběma způsoby měření. Tyto hodnoty sedostávají téměř na spodní hranici normálních hodnot zdravé populace. Vlivoslnění při úrovni 342 cd/m2 na obě veličiny nebyl prokázán. Kvalita viděnípooperačně zjišťovaná uvedenými metodami se výrazně zlepšila vzhledemk předoperačnímustavu.

Klíčová slova:
fakická PK PIOL, vysoká myopie, kontrastová citlivost, log MÚRtabule, oslnění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×