Zmes timoptolu s L-arginínom.HCl:regulátor vnútroočného tlakuu králikov


Mixture of Timoptol with L-arginine.HCl: the Regulator of Intraocular Pressurein Rabbits

Key words:
antiglaucomatics, Timoptol and aminoacid L-arginine.HCl, decreaseIOP after application of mixture -blocator Timoptol and aminoacid L-arginine.HCl in experiment in rabbits


Autoři: J. Veselovský;  Z. Oláh;  A. Veselá;  S. Gressnerová
Působiště autorů: Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PrF UK v Bratislave, SR, vedúci doc. RNDr. M. Zeman, DrSc. Klinika oftalmológie LFUK v Bratislave, SR, prednosta prof. MUDr. P. Strmeň, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 5, p. 295-302
Kategorie: Články

Souhrn

V experimentálnej práci u 5 zdravých králikov plemena Novozélandsky biely sazisťujú a hodnotia zmeny VOT a pupily po aplikácii do spojovkového vaku ľavéhooka zmesi amínokyseliny 10% L-arginínu.HCl rozpusteného v 0,5% Timoptole.Pravé oko bolo kontrolné. Preukázalo sa, že zmes 0,5% Timoptolu s 10% L-arginínom.HCl počas celého pokusu signifikantne znížila VOT oproti kontrolnému okuMaximálne zníženie VOT o 20,1 % bolo v 60 min. (o 4 tory) a v 240 min o 10,7% (o 2,1torov). V porovnaní s účinkom zmesi oboch látok samotný 10% L-arginin.HCla samotný 0,5% Timoptol len nesignifikantne znížili VOT. Veľkosť pupily počascelého merania ostala na oboch očiach identická (7–7,5 mm). Predpokladáme, žeinterakciou L-argininu s Timoptolom vzniká nový metabolit, ktorý predstavujevlastne hotový produkt, pôsobiaci zníženie produkciekomorovéhomoku vráskovcomčo vedie aj ku zníženiuVOTuž vo fyziologických podmienkach. Využitie tohtopoznatku v klinických podmienkach by mohlo prispieť k lepšiemu využitiu a bezpečnejšiemupoužitiu antiglaukomatík v liečbe glaukómového ochorenia. Pretoúčinok tohto metabolitu v lokálnej aplikácii je v ďalšom potrebné ešte dlhodobosledovať.

Klíčová slova:
antiglaukomatiká, Timoptol a amínokyselina L-arginin.HCl, zníženieVOTpoaplikáciizmesi -blokátora Timoptolu a amínokyseliny L-arginínu.HClv experimente na králikoch

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×