Diagnostika toxoplazmózya toxokarózy z moku prednej očnejkomory


Diagnosis of Toxoplasma and Toxocara from the Aqueous Humor

The authors discuss methods of improvement of the etiologic diagnosis of thetoxoplasma and toxocara associated posterior uveititis, by examining specificantibodies in the aqueous humor. Paired samples of aqueous humor and serumwere analyzed in 23 patients. Chorioretinitis of infectious etiology was suspectedin 15 patients, 3 patients were treated for panuveitis, 4 patients for intermediateuveitis, and in 1 patient the sample was obtained to rule out malignant melanoma.The local ocular antibody production was calculated according to Desmonts.Toxoplasma etiology was confirmed by local antibody production analysis in 1patient, toxocara etiology in 5 patients. In 20 patients in the control group localspecific antibody production was not demonstrated.

Key words:
Toxoplasma gondii, Toxocara canis, aqueous humor, specific antibodies,diagnosis of charioretinitis


Autoři: B. Kostolná;  A. Gerinec;  F. Ondriska *
Působiště autorů: Klinika detskej oftalmológie LFUK – DFNsP, Bratislava, prednosta prof. MUDr. A. Gerinec, CSc. *HPL s. r. o., Bratislava, riaditeľ MUDr. J. Hanzen
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 5, p. 312-318
Kategorie: Články

Souhrn

Autori sa v svojej práci zamerali na upresnenie etiologickej diagnostiky zadnýchuveitíd toxoplazmovej a toxokarovej etiológie u detí vyšetrením špecifických protilátokv komorovom moku. Analyzovali párové vzorky komorového moku a séraod 23 pacientov. U 15 predpokladali chorioretinitídu infekčného pôvodu, 3 pacientiboli liečení pre panuveitídu, 4 pacienti pre intermediárnu uveitídu a u jednejpacientky sa odber realizoval za účelomdiferenciálnej diagnostiky malígnehomelanómu. Na stanovenie lokálnej produkcie protilátok v oku autori použilivýpočet podľa Desmontsa. Toxoplazmovú etiológiu potvrdili analýzou lokálnejprodukcie protilátok u 1 pacientky, toxokarovú etiológiu dokázali u 5 pacientov.U 20 pacientov v kontrolnej skupine nezaznamenali lokálnu produkciu špecifickýchprotilátok. Autori zdôrazňujú význam a prínos vyšetrenia lokálnych protilátoknajmä pri nejednoznačných alebo negatívnych výsledkoch sérologickéhovyšetrenia.

Klíčová slova:
Toxoplasma gondii,Toxocara canis, cati, komorovýmok, špecificképrotilátky, diagnostika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×