Chirurgická léčba odchlípení sítnices bilaterální idiopatickou retinálnídialýzou


Surgical Treatment of the Retinal Detachment with the Bilateral IdiopathicRetinal Dialysis

The retrospective study was aimed at demonstrating anatomical and functionalresults of surgical treatment in patients with bilateral idiopathic retinal dialysis(BIRD).In the period of 1985–2001 the authors operated on BIRD in 10 eyes of five patients(three men and two women). No eye injury or inflammation was present in thecase history of the patients. The age of the patients was between 11 and 30 years,the mean age was 19.2 years. The symptoms typical for retinal detachment were present in four eyes only and absent in the other six eyes. Hyperopia of both eyesin analogy with myopia of both eyes was observed in two patients, respectively,whereasemmetropia was present in one patient.The retinal dialysis (RD) occuredin lower temporal quadrant in all eyes (100 %), in one eye (10 %) it also occurredtogether with an discontinuous RD in upper temporal quadrant and in anothereye it was extended into lower nasal quadrant. Demarcation lines were presentin 5 eyes (50 %), subretinal solid strands in 1 eye (10 %). Scleral buckling procedureswereperformedasthe primarysurgical procedure in all 10 eyes of 5patients.Eight eyes was operated on with the use of segmental circumferential spongebuckles of siliconeandtwoeyeswiththeuseof encircling elementsofsolid silicone.Retina was successfully reattached postoperatively in 9 eyes (90%) and remaineddetached in one eye (10 %). The visual acuity preoperatively 6/12 or better remainedunchanged postoperatively in 8 eyes (80 %). The visual acuity postoperativelyimproved in 1 eye (10 %) and in 1 eye (10 %) visual acuity was decreased. The meanperiod of observation of the patients was 86 months.The necessity of a routine examination of the extreme retinal periphery of thefellow asymptomatic eye of the young adult with no history of trauma and withthe retinal detachment associated with retinal dialysis in one eye is also discussed.

Key words:
retinal detachment, retinal dialysis, bilateral idiopathic retinal dialysis,scleral buckling procedure


Autoři: J. Štěpánková;  D. Dotřelová;  I. Karel;  J. Dvořák
Působiště autorů: Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. Martin Filipec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 5, p. 334-339
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem retrospektivní studie je demonstrovat anatomické a funkční výsledky chirurgickéléčby pacientů s bilaterální idiopatickou retinální dialýzou (BIRD).V letech 1985–2001 jsme pro BIRD operovali 10 očí 5 nemocných (3 muži a 2 ženy).Úraz oka ani zánět oka nebyl v anamnéze ani jednoho z pacientů přítomen. Věknemocných se pohyboval mezi 11–30 lety a průměrný věk byl 19,2 let. Příznakytypické pro odchlípení sítnice byly zaznamenány pouze u 4 očí, 6 očí bylo bezpříznakových.Hypermetropie obou očí, obdobně jako myopie obou očí, byla zaznamenánau dvou pacientů, jeden pacient byl emetropický. U všech očí (100 %) bylaretinální dialýza (RD) lokalizována v temporálním dolním kvadrantu, současněse u jednoho oka (10 %) vyskytovala i jako samostatná RD v temporálním hornímkvadrantu a u jednoho oka (10 %) byla RD rozšířena v celé dolní polovině sítnice.Subretinální pigmentované demarkační linie jsme zaznamenali u 5 očí (50 %),bělavé subretinální fibrózní pruhyu 1 oka (10 %). Sklerální plombáž byla pro BIRDv celkové anestezii provedena jako jediný operační výkon u všech 10 očí 5 pacientů.U osmi očí byla užita perilimbálně orientovaná pěnovitá Silastic plombaa u dvou pacientů ekvatoriální cerkláž s perilimbálním zesílením. Pooperačně sesítnice přiložila na 9 očích (90 %), u jednoho zůstala odchlípena. Předoperačnízraková ostrost 6/12 a lepší zůstala pooperačně nezměněna u 8 očí (80 %), u jednohooka se pooperačně zlepšila a u oka s přetrvávajícím odchlípením sítnice sepooperačně zhoršila. Průměrná sledovací doba byla 86 měsíců.U pacientů s prokázaným odchlípením sítnice a retinální dialýzou jednoho okapřipomínáme nezbytnost detailního vyšetření druhého bezpříznakového oka,zejména, pokud se jedná o mladého člověka v 2.–3. dekádě a pokud není v anamnézejednoznačně přítomný úraz.

Klíčová slova:
odchlípení sítnice, retinální dialýza, bilaterální idiopatická retinálnídialýza, episklerální plombáž

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×