Význam fototerapeutické keratektomiev léčbě povrchových onemocněnírohovky


TheSignificance ofPhototherapeuticKeratectomyin theTreatment ofSuperficialCorneal Diseases

In the retrospective study the authors evaluate clinical results of phototherapeutickeratectomy (PTK) that is one of the alternative methods used in treatmentof some of the supercifial corneal diseases. The authors present the group of 89eyes of 63 patients with diagnose: dry spot corneae in 69 eyes (77.5 %), recurrentcorneal erosion in 13 eyes (14.5 %), corneal dystrophy in 2 eyes (1.8 %), recurrentherpes simplex keratitis in 3 eyes (2.7 %), recurrent pterygium in 2 eyes (1.8 %),atopic keratoconjunctivitis with mucous plaque in 1 eye (0.9 %). The average agewas 45.2 years (14-84 years) and average follow-up period was 29 months (3-52months). The operation was done with the use of device Keracor 117 (ArF excimerlaser) in topical anaesthesia, with the average zone of ablation 4.1mmandaveragedepth of ablation 24  in one go. In ten cases was the operation carried outrepeatedly.We evaluated the postoperative complications, postoperative changes of refractionand final the best corrected visual acuity. For low percentage of postoperativecomplications, decrease or disappearance of subjective difficulties and improvementof visual acuity with minimal stress for the patient we can recommend PTKas save and efficient method in treatment of corneal diseases mentioned above.

Key words:
phototerapeutic keratectomy, excimer laser, dry spot corneae, recurrent corneal erosion, anterior corneal dystrophy


Autoři: M. Horáčková;  H. Hrubá;  E. Vlková;  Z. Míča
Působiště autorů: Oftalmologická klinika LF MU, Brno-Bohunice, přednosta prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 2, p. 105-112
Kategorie: Články

Souhrn

V retrospektivní studii autoři hodnotí klinické výsledky fototerapeutické keratektomie(PTK), která představuje alternativní metodu léčby povrchových onemocněnírohovky. Sledovaný soubor tvořilo 89 očí u 63 pacientů s diagnózou:expoziční keratitida u 69 očí (77,5 %), recidivující eroze u 13 očí (14,5 %), přednírohovková dystrofie u 2 očí (1,8 %), recidivující herpes simplex keratitida u 3 očí(2,7 %), recidivující pterygium u 2 očí (1,8 %) a atopická keratokonjunktivitidas mukózním plakem u 1 oka (0,9 %). Průměrný věk byl 45,2 roku ± 19,65 (14-84 let)a průměrná sledovací doba 29 měsíců ± 15,99 (3-52 měsíců). Zákrok byl provedenna přístroji Keracor 117 (ArF excimer laser) v topické anestezii, s průměrnouzónou ablace 4,1 mm a hloubkou ablace 24  v jednom sezení. V 10 případech bylzákrok proveden opakovaně.Hodnocenybylypooperačníkomplikace,pooperačnízměny refrakce a výsledná nejlépe korigovaná zraková ostrost. Vzhledem k nízkémuprocentu pooperačních komplikací, zmírnění až vymizení subjektivníchobtíží a zlepšení zrakové ostrosti současně s minimální zátěží pro pacienta lzePTK doporučit jako bezpečnou a účinnou metodu volby v léčbě uvedených onemocněnírohovky.

Klíčová slova:
fototerapeutická keratektomie, excimer laser, expoziční keratitida,recidivující eroze, přední rohovkové dystrofie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se