Echografický nález u scleritis posterior


Echographic Finding in Scleritis Posterior

In the submitted paper the authors present an account on the importance ofultrasonographic examination by the method of standardized echography forearly and correct establishment of the diagnosis scleritis posterior. They mentionthe echographic image of posterior scleritis and the specific acoustic criteriawhich are important from the aspect of the differential diagnosis. They analyzedifferences of the echographic image in posterior scleritis, melanoma of thechoroid, metastatic carcinoma of the choroid and haemangioma of the choroid.When knowing the specific acoustic criteria the success rate of diagnosing posteriorscleritis is high. The diagnosis is important for provision of adequate treatmentand prevention of ophthalmological complications. Standardizedechography is a non-invasive examination method suitable not only for assessmentof the diagnosis of posterior scleritis but also for check-up examinationsand follow up of the effectiveness of therapy.

Key words:
scleritis posterior, ultrasonograhic examination, standardized echography


Autoři: D. Baráková;  D. Bujalková;  M. Ředinová
Působiště autorů: Oční klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha, přednosta prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 2, p. 86-90
Kategorie: Články

Souhrn

Autorky ve své práci referují o významuultrazvukového vyšetření metodoustandardizovanéechografie pro včasné a správné stanovení diagnózy scleritis posterior.Uvádějí echografický obraz zadní skleritidy a specifická akustická kritéria,která jsou důležitá z hlediska diferenciální diagnostiky. Rozebírají odlišnostiechografického obrazu u zadní skleritidy, melanomu cévnatky, metastatickéhokarcinomu cévnatky a hemangiomu cévnatky. Při znalosti specifických akustickýchkritérií je úspěšnost určení diagnózy zadní skleritidy vysoká. Toto mázásadní význam pro nasazení adekvátní léčby a zabránění vzniku očních komplikací.Standardizovanáechografie jeneinvazivní vyšetřovacímetodavhodnánejenpro určení diagnózy zadní skleritidy, ale i pro kontrolní vyšetření a sledováníúčinnosti terapie.

Klíčová slova:
scleritis posterior, ultrazvukové vyšetření, standardizovaná echografie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se