Transklerální laserová fotokoagulacea kryokoagulace sítnice u retinopatiepředčasně narozených dětí


Transscleral Laser Photocoagulation and Cryocoagulation of the Retina in Retinopathiesof Premature Infants

The objective of the work was to compare the effectiveness of transscleral laserphotocoagulation and cryocoagulation of the retina in the treatment of retinopathyof premature infants (ROP). During the period from March 1999 to April 2001at the Ophthalmological Clinic for children and adults in the Motol FacultyHospital 80 eyes of 40 children with the borderline stage of ROP were treated. In40 eyes cryocoagulation was performed, in 40 transcleral photocoagulation of theretina. The mean gestation age of the infants on delivery was 28.7 weeks, thepostconception age at the timeofoperation36.7weeks.Thefollowupperiod variedfrom 1 to 24 months. All therapeutic provisions were made with premedicationand under local anaesthesia. For a stabilized finding without progression we tookan adherent retina without subsequent traction changes. Cryocoagulation wassuccessful in 87.5 %, laser photocoagulation in 85 %.Both methods proved equallyeffective. In photocoagulation the authors recorded a lower incidence of localcomplications. General undesirable effectswere not recorded inany of the treatedchildren. Transscleral photocoagulation extends contemporary therapeutic possibilitiesin patients with ROP.

Key words:
transscleral laser photocoagulation, cryocoagulation,borderline stageof ROP


Autoři: M. Odehnal;  K. Gergelyová;  P. Pochop;  M. Hložánek
Působiště autorů: Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. Jiří Korynta, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 2, p. 80-85
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce je srovnat efektivitu transklerální laserové fotokoagulace a kryokoagulacesítnice v léčbě retinopatie předčasně narozených dětí (ROP). V období odbřezna 1999 do dubna2001 bylo na Oční klinice dětí a dospělýchFNMotol ošetřeno80 očí 40 dětí s prahovým stadiem ROP. U 40 očí byla provedena kryokoagulace,u 40 transklerální fotokoagulace sítnice. Průměrný gestační věk dětí při porodubyl 28,7 týdnů, postkoncepční věk při výkonu byl 36,7 týdnů. Sledovací doba sepohybovala od 1 do 24měsíců. Všechny léčebné zákroky byly prováděny v premedikacia lokální anestezii. Jako stabilizovaný nález bez progrese jsme hodnotilipřiloženou sítnici bez následných trakčních změn. Kryokoagulace měla úspěšnost87,5 %, laserová fotokoagulace 85 %. Obě metody se ukazují jako stejně účinné.U fotokoagulace jsme zaznamenalimenší incidenci lokálních komplikací, celkovénežádoucí účinky se nevyskytly u žádného z ošetřených dětí. Transklerální fotokoagulacerozšiřuje současné možnosti léčby pacientů s ROP.

Klíčová slova:
transklerální laserová fotokoagulace, kryokoagulace, prahové stadiumROP

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se