Chirurgické řešení následkůonkologické léčby v oblasti orbity


Surgical Solution of Sequelae of Oncoloical Treatment in the Orbital Region

Complications after surgical oncological treatment and irradiation such as impairedgrowth of the facial skeleton, orbitoethmoid fistulae and others are animportant problem for the patient´ s further fate. For their elimination collaborationof the ophthalmologist and maxillofacial or plastic surgeon is essential asvarious reconstruction procedures must be used some of which are mentioned inthepaper.Someproceduresaredemonstratedonthreepatientswhereosteotomiesof the orbit and implantations of bone grafts were performed as well as transplantationof vascularized tissues and skin flaps. In all mentioned patients markedimprovement was recorded.

Key words:
reconstruction of the orbit, oncological treatment of orbital andperiorbital tumours


Autoři: J. Kozák 1;  P. Pochop 2;  M. Hubáček 1
Působiště autorů: Odd. maxillo-faciální chirurgie FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. Jiří Kozák, CSc. 2Dětská oční klinika FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Korynta, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 2, p. 113-118
Kategorie: Články

Souhrn

Komplikace po chirurgické onkologické léčbě a ozáření jako jsou poruchy růstuobličejového skeletu, orbitoetmoidální píštěle a další představují významný problémpro další představují významný problém pro další osud pacienta. Pro jejichodstranění je nezbytná spolupráce oftalmologa amaxillo-faciálního chirurga neboplastického chirurga, protože je nezbytné použít celé řady rekonstrukčních postupů,z nichž některé jsou v práci uvedeny. Některé postupy jsou demonstroványu třech pacientů, u kterých byly provedeny osteotomie orbity a implantace kostníchštěpů, přenos vaskularizovaných tkání a kožních laloků. U všech uvedenýchpacientů došlo k výraznému zlepšení.

Klíčová slova:
rekonstrukce orbity, onkologická léčba orbitálních a periorbitálníchtumorů

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se