Anoftalmus - spojivkový implantát


Anophthalmos - a Conjunctival Implant

The authors submit information on the completed development of a conjunctivalimplant and its use for modelling of the conjunctival sac in inborn and acquiredanophthalmos. Plastic solution in inborn types is used for cosmetic reasons inunilateral degenerative and consecutive anophthalmos. The orbit and adnexa areusually only little affected. The other indication is secondary anophthalmos afterenucleation of the bulbus when the conjunctival sac is thretened by retractiondue to actinotherapy of the orbital area or a scarry process after a previous injury.The implant is a convex concave circular-shaped plate with a diameter of 20 mmthe centre of which is thinner to facilitate manipulation during insertion. It ismade from silicone rubber which has properties characterized as implant grade.Before the implantation proper the plate is adjusted by cutting to the desired size.The surgical procedure proper in inborn anophthalmos involves external canthotomywith gradual preparation of the conjunctiva into the Tenon space in theregion of the eyelids to create a broad crevice into which the adjusted implantcan be inserted. The operation is completed by closing the canthotomy supplementedby partial tarsorrhaphy using unabsorbable suture. Thus the implant issufficiently fixed in the newly created ocular space. The silicone inlay is left for3-6 months to allow epithelization of the surgical site round the implant. Inacquired anophthalmos with retraction of the conjunctival sac in the first stagethe lower transitory fold is released before insertion of the implant by thecul-de-sac method. The function of the implant is modelling of the conjunctival space in anophthalmos to maintain an adequate space for fornices for laterinsertion of the permanent prosthesis. The implant is manufactured at present byELLA-CS.

Key words:
anophthalmos - anophthalmic pit - implant - plastic operation of theconjunctival sac - silicone rubber


Autoři: J. Krásný ;  V. Novák
Působiště autorů: Oční klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha, přednosta MUDr. P. Kuchynka, CSc. Ústav polymerů VŠCHT, Praha, vedoucí prof. ing. V. Dudáček, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 1, p. 33-39
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři seznamují s ukončením vývoje spojivkového implantátu a jeho použitímpro modelování spojivkového vaku u vrozeného a získaného anoftalmu.K plastickémuřešení z vrozených forem přichází z kosmetických důvodů jednostrannýanoftalmus degenerativní a konsekutivní. Orbita i adnexa bývají totiž jen relativněmálo postižena. Druhou indikací je sekundární anoftalmus po enukleaci bulbu,kdy spojivkovému vaku hrozí retrakce následkem aktinoterapie orbitální oblastiči jizevnatého procesu po předchozím úrazovém ději. Implantát představujekonvexně konkávní destička kruhovitého tvaru o průměru 20 mm, jejíž střed jeztenčen pro snadnější manipulaci při vkládání. Vyrobena je ze silikonovéhokaučuku, jenž má vlastnosti charakterizované jako implant grade. Před vlastníimplantací se upravuje ploténka zastřižením do potřebné velikosti. Vlastní operačnípostup u vrozeného anoftalmu spočívá v zevní kantotomii s postupnoupreparací spojivky do tenonského prostoru v oblasti víček, aby vznikla dostatečněširoká štěrbina umožňující vložení upraveného implantátu. Operace se ukončujeuzavřením kantotomie doplněné částečnou tarzorafií nevstřebatelnými stehy.Tímto je implantát dostatečně fixován v nově vytvořené oční štěrbině. Silikonovávložka se ponechává po dobu 3 až 6 měsíců, aby se epitelizovala operační plochaokolo implantátu. U získaného anoftalmu s retrakcí spojivkového vaku se v prvéfázi uvolní dolní přechodní řasa před vložením implantátu metodou cul-de-sac.Funkcí implantátu je modelování spojivkové štěrbiny u anoftalmů, tak aby byludržován dostatečný rozsah fornixů pro pozdější vložení definitivní protézky.Implantát v současné době vyrábí ELLA-CS.

Klíčová slova:
anoftalmus, anoftalmický důlek, implantát, plastika spojivkovéhovaku, silikonový kaučuk

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se