Hodnocení změn zorného poleu glaukomu při vyšetření bílýmia barevnými stimuly


Evaluation of Changes of the Visual Field in Glaucoma during Examinations byWhite and Coloured Stimuli

In a group of 35 eyes with open angle glaucoma the visual field was examined bymeans of standard white perimetry and coloured blue-yellow perimetry. Theresults of the two types of examination of the central visual field were evaluatedby statistical analysis where the assessed statistical parameters of the visual fieldof the investigated eyes with glaucoma we recompared. In the group a significantdifference was found in the mean sensitivity of the retina (MS), mean loss ofsensitivity (MD) and loss variance (LV) between white and coloured perimetry.The investigated indexes of the visual field in coloured perimetry differed significantlyas compared with standard perimetry, i.e. the values ofmedian sensitivitywere lower and those of the mean loss of sensitivity were higher. From the resultsof our investigation ensues that coloured perimetry was a more sensitive methodfor the detection of changes of the visual field in a group of eyes with open angleglaucoma than conventional white perimetry.

Key words:
open angle glaucoma - white perimetry - coloured perimetry - visualfield indexes


Autoři: Š. Skorkovská ;  Š. Stará ;  J. Kočí
Působiště autorů: Klinika nemocí očních a optometrie LF Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno, přednosta doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 1, p. 28-32
Kategorie: Články

Souhrn

V souboru 35 očí s glaukomem otevřeného úhlu bylo vyšetřeno zorné pole pomocístandardní bílé perimetrie a barevné, modrožluté perimetrie. Výsledky obou typůvyšetření centrálního zornéhopole bylyhodnoceny statistickouanalýzou,vekterébyly porovnány zjištěné statistické parametry zorného pole sledovaných očís glaukomem. V souboru byl zjištěn statisticky významný rozdíl střední citlivostisítnice (MS), střední ztráty citlivosti (MD) a rozptylu ztrát (LV) mezi bílou a barevnouperimetrií. Sledované indexy zorného pole u barevné perimetrie se významnělišily ve srovnání se standardní perimetrií ve smyslu nižších hodnotstřední citlivosti sítnice a vyšších hodnot střední ztráty citlivosti. Z výsledků našístudie vyplývá, že barevná perimetrie byla citlivější metodou pro záchyt změnzorného pole v souboru očí s glaukomem otevřeného úhlu než konvenční bíláperimetrie.

Klíčová slova:
glaukom otevřeného úhlu, bílá perimetrie, barevná perimetrie,indexy zorného pole.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se