Význam FDDT (fluorescein dyedisappearance test) pro termínodstranění silikonové kanylya prognózu vrozené neprůchodnostislzných cest


Removal of a Silicone Cannula and Prognosis of Congenital Occlusion of theLacrimal Pathways

Objective:
Assessment of the prognostic value of the FDD test (fluorescein dyedisappearance test) for treatment of congenital occlusionof the lacrimal pathwaysby means of silicone intubation and for assessment of the time of removal of thecannula.Method: The drainage function of the lacrimal pathways was evaluated perspectivelyin a group of 46 children with inborn occlusin of the lacrimal pathways,aged 1-3 years, treated by means of silicone intubation. The evaluation was madebefore insertion of the cannula, one week, one month after the operation, duringremoval of the cannula, one month and one year after its removal. The results ofFDDT were compared with the clinical condition and the therapeutic results.Results: In all instances (36 children) where shortly after surgery regression ofthe signs and symptoms of occlusion occurred and FDDT was 0-1 the long-term result (one year after removal of the cannula) of treatment was favourable. Nineof 11 cases where FDDT 2-3 and signs of occlusion persisted also when the cannulawas removed after its removal marked improvement of the symptoms of occlusionoccurred or they disappeared and the drainage of the lacrimal pathways wasnormal.If FDDT suggests during the period with the inserted cannula a satisfactoryfunction of the lacrimal pathways, the prognosis of cure is good and the cannulacan be removed already after 6-8 weeks. If during the time with the cannula theimpaired drainage function of the lacrimal pathways persists, i.e. FDDT 2-3, it isbetter to remove the cannula not sooner than after 5-6 months.Conclusion: FDDT can serve as a prognostic factor in the treatment of congenitalocclusiom of the lacrimal pathways by means of a silicone cannula and forassessment of the time of its removal.

Key words:
congenitalocclusion - intubation -FDDT- intubationperiod -prognosis


Autoři: P. Komínek 1;  S. Červenka 2
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice, Frýdek Místek, primář MUDr. Pavel Komínek, PhD. 2Oční ambulance Otrokovice 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 1, p. 45-51
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Určit prognostický význam FDD testu (fluorescein dye disappearance test)pro léčbu vrozené neprůchodnosti slzných cest pomocí silikonové intubace a prourčení termínu odstranění kanyly.Metodika: Drenážní funkce slzných cest byla hodnocena prospektivně u skupiny46 dětí s vrozenou neprůchodností slzných cest ve věku 1-3 roky léčených pomocísilikonové intubace. Hodnocení bylo prováděno před zavedením kanyly, jedentýden, jeden měsíc po operaci, při odstranění kanyly, jeden měsíc a jeden rok pojejím odstranění. Výsledky FDDT byly porovnány s klinickým stavem a výsledkyléčby.Výsledky: Ve všech případech (36 dětí), kde krátce po operaci došlo k ústupuznámek a příznaků neprůchodnosti a FDDT byl 0-1, byl dlouhodobý výsledek (1rok po odstranění kanyly) léčby úspěšný. V 9 z 11 případů, kde FDDT 2-3 a známkyneprůchodnosti přetrvávaly i v době odstranění kanyly, došlo po jejím odstraněník výraznému zlepšení příznaků neprůchodnosti či jejich vymizení a normalizacidrenážní funkce slzných cest.Svědčí-li FDDT po dobu zavedení kanyly pro dobrou funkci slzných cest, jeprognóza vyléčení dobrá a kanylu lze odstranit již po 6-8 týdnech. Pokud po dobuzavedení kanyly přetrvává porucha drenážní funkce slzných cest, tj. FDDT 2-3, jelepší odstranit kanylu nejdříve po 5-6 měsících.Závěr: FDDT může sloužit jako prognostický faktor při léčbě vrozené neprůchodnostislzných cest pomocí silikonové kanyly a pro určení termínu jejího odstranění.

Klíčová slova:
vrozená neprůchodnost, intubace, FDDT, délka intubace, prognóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se