Endogenní mykotická endoftalmitidaa PPV


Endogenous Fungal Endophthalmitis and Pars Plana Vitrectomy (PPV)

Purpose:
To report clinical findings, diagnostic and treatment possibilities ofpatients with endogenous fungal endophthalmitis (EFE).Methods: Retrospective study of 13 patients (19 eyes) with EFE diagnosed andtreated in the Dept. of Ophthalmology, 1st Medical Faculty, Charles University inPrague. A detailed personal medical history was taken in all patients. Standardophthalmic examinations were performed in all cases.Results: All of our patients had one or more of known risk factors for ocular fungalinfections. There were intravenous drug users, immunosuppressed patients, postoperativepatients receiving broad-spectrum antibiotics in our investigatedgroup. The mean age of the patients was 39 years (from19 to 68 years), the intervalbetween the first ocularsymptomsandcorrect diagnosiswasupto 7months (mean2.1 months). Pars plana vitrectomy (PPV) was performed in 15 eyes and AmphotericinB was instilled into vitreous cavity at the end of the procedure. AmphotericinB was injected into vitreous without PPV in two eyes. All patients weretreated with systemic antifungal agents. Only Candida albicans was the cause ofEFE in 10 patients. Microscopic examination and culture were positive in 9patients, 1 patient had positive serum antibodies against Candida albicans in significant titres. Final visual acuity improved in 47 % of the eyes, stabilized in36 % of the eyes, and decreased in 17 % of the eyes.Conclusion: Endogenous fungal endophthalmitis was seen as an opportunisticdisease in all patients. Candida albicans was the only evidenced cause of fungalendophthalmitis. If prompt antifungal treatment after clinical suspicion of EFEbegins, successful visual outcome is possible.

Key words:
fungal endophthalmitis, Candida albicans, opportunistic disease,antifungal drugs


Autoři: A. Šišková;  E. Říhová;  J. Jandusová;  D. Dotřelová;  I. Mášová *
Působiště autorů: Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc. *Mikrobiologická laboratoř, Cotraxim s. r. o. Praha
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 1, p. 14-22
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Posoudit klinický obraz, diagnostické a terapeutické možnosti u pacientůs endogenní mykotickou endoftalmitidou (EME).Metody: Retrospektivní studie 13 pacientů (19 očí) s EME, kteří byli diagnostikovánia léčeni na Oční klinice VFN a 1. LF UK v Praze. U všech pacientůbyla odebrána detailní anamnéza. Všichni pacienti byli vyšetřeni standardnímiočními postupy.Výsledky: U všech pacientů jsme zaznamenali alespoň jeden z rizikových faktorůcharakteristický pro mykotickou infekci. Soubor tvořili pacienti, kteří byli imunosuprimováni,pacienti po chirurgickém zákroku a s následnou léčbou širokospektrýmiantibiotiky a drogově závislí pacienti. Průměrný věk pacientů byl 39let (v rozmezí 19–68 let), interval mezi prvními očními příznaky a stanovenímsprávné diagnózy byl v průměru 2,1 měsíce. U 15 očí jsme indikovali a provedlipars plana vitrektomii (PPV) s aplikací Amphotericinu B do sklivce.U dvou očí jsme aplikovali Amphotericin B intravitreálně bez PPV. Všichnipacienti byli léčeni fluconazolem systémově. Mikroskopické vyšetření vzorkůsklivce u 9 pacientů prokázalo Candidu albicans, u 1 pacienta byly pozitivníprotilátky v krvi v signifikantních titrech. Konečná centrální zraková ostrost(CZO) se zlepšila u 47 % očí, stabilizovala u 37 % očí a poklesla u 16 % očí.Závěr: U všech pacientů se EME rozvinula jako oportunní infekce. Candidaalbicans byl jediný prokázaný patogen v našem souboru pacientů, který způsobilEME. Promptní diagnostika je předpokladem rychlé a cílené léčby, při které jemožná dobrá rehabilitace zrakových funkcí pacienta.

Klíčová slova:
mykotická endoftalmitida, Candida albicans, oportunní onemocnění,antimykotické léky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se