Implantace intraokulárnízadněkomorové čočky pro fakické okofirmy STAAR Surgical u střednícha vyšších stupňů myopie a hyperopie


Implantation of an Intraocular Posterior-chamber Lens for a Phacik Eye fromSTAAR Surgical Co. in Medium and Higher Grades of Myopia and Hyperopia

Implantation of an intraocular Collamer lens for a phacic eye produced by STAARSurgical (ICL) co. is a modern method of correction of medium and high-graderefractive defects - myopia and hyperopia.The authors evaluate the results of implantation of ICL Staar Surgical in 20 eyesof 13 patients (1 man and 12 women). Their mean age was 31.36 ± 9.21 years andthe follow-upperiod 1-54months(mean28.8months±12.42).Thegroupwasdividedinto two sub-groups - hyperopia (8 eyes) and myopia (12 eyes). The mean value ofrefraction before surgery was +5.28D± 2.03and+0.25 Dcyl manifest (in cycloplegia + 7.6 ± 2.28 D) (from 3.75 D to 10.0 D) in the group of hyperopia and -14.25 D±5.68and -1.81 Dcyl (from -5.5 D to -25.0 D) in the myopic group . The requiredpostoperative refraction was in 17 eyes emmetropia and in 3 eyes residual myopiaupto -3.0Dwithregard to incipient presbyopia.Theauthors evaluate the resultantbest corrected visual acuity (BCVA), the resultant postoperative refraction, theincidence of postoperative complications and changed density of endothelial cellsin the centre of the cornea in the course of time. In the group of hyperopiaimprovement of the BCVA as compared with the preoperative value occurred byone line in two eyes (25%), in 5 eyes(62.5%) BCVA remained unchanged. In oneinstance deterioration by one line occurred due to a diminution of endothelialcells in the centre of the cornea after surgery. In the group of myopia in 7 eyes(58.3%) improvement by 1 line occurred, in 2 eyes (16.7%) by 2 lines and in 3 cases(25%) BCVA remained unchanged.The mean value of postoperative refraction in the myopic group in requiredemmetropia (9 eyes) was -0.77±1.62 D and in required residualmyopia (3 eyes) -1.5± 1.32 D. The mean value of postoperative refraction in the group of hyperopiawas +0.57 ± 0.5 D for far sight and +1.28 ± 0.58 D for near sight.The most frequent early postoperative complications included keratitis striata in5, epithelopathy in 3 and residues of viscoelastic material behind the ICL in 3 eyes.As to late postoperative complications, in 2 eyes a change in endothelial celldensity was involved, in 12 eyes the syndrome of pigment dispersal and in one eyelate decentration of ICL occurred with subsequent anterior subcapsular cataract.The change in density of endothelial cells wasmostmarkedly expressed 3monthsafter surgery in the hyperopic group.The advantage of ICL implantation is rapid postoperative visual rehabilitation,reversibility of the operation, preserved accommodationandsatisfactory stabilityof the postoperative refraction.

Key words:
posterior chamber lens for phacic eye, Collamer, myopia, hyperopia


Autoři: E. Vlková;  M. Horáčková;  H. Hrubá;  J. Svačinová
Působiště autorů: Oční klinika LF MU, Brno Bohunice, přednosta prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 1, p. 0
Kategorie: Články

Souhrn

Implantace nitrooční zadněkomorové collamerové čočky pro fakické oko firmyStaar Surgical (ICL) představuje moderní metodu korekce středních a vyššíchstupňů refrakčních vad - myopie a hyperopie.Autoři hodnotí výsledky implantace ICL Staar Surgical u 20 očí 13 pacientů (1muž a 12 žen). Průměrný věk byl 31,36 ± 9,21 roku a doba sledování 1-54 měsíců( 28,8 měsíce ± 12,42). Soubor byl rozdělen do dvou skupin - hyperopie (8 očí)a myopie (12 očí). Průměrná hodnota předoperační refrakce byla +5,28 D ± 2,03a +0,25 Dcyl manifestní (v cykloplegii +7,6 ± 2,28 D) (od +3,75Ddo +10,0 D) v souboruhyperopie a -14,25 D ± 5,68 a -1,81 Dcyl (od -5,5 D do -25,0 D) v souboru myopie.Požadovaná pooperační refrakce byla u 17 očí emetropie a u 3 očí reziduálnímyopie do -3,0 D vzhledem k počínající presbyopii. Autoři hodnotí výslednounejlépe korigovanou zrakovou ostrost (BCVA), výslednou pooperační refrakci,výskyt pooperačních komplikací a změnu hustoty endoteliálních buněk v centrurohovky v čase.Vsouboru hyperopie došlo ke zlepšení nejlépe korigované zrakovéostrosti oproti předoperační o 1 řádek u 2 očí (25 %), u 5 očí (62,5 %) zůstala BCVAnezměněna. V jednom případě (12,5 %) došlo ke zhoršení o 1 řádek vlivem úbytkuendoteliálních buněk v centru rohovky pooperačně. V souboru myopie došlo u 7očí (58,3 %) ke zlepšení o 1 řádek u 2 očí (16,7 %) o 2 řádky a ve 3 případech (25 %)zůstala BCVA nezměněna.Průměrná hodnota pooperační refrakce v souboru myopie u požadované emetropie(9 očí) byla -0,77 ± 1,62 D a u požadované reziduální myopie (3 oči) -1,5 ± 1,32D. Průměrná hodnota pooperační refrakce v souboru hyperopie byla +0,57 ± 0,5D do dálky a +1,28 ± 0,58 D do blízka.Mezi nejčastější časné pooperační komplikace patřila keratitis striata u 5, epitelopatieu 3 a zbytek viskoelastického materiálu za ICL u 3 očí. Z pozdních pooperačníchkomplikací se jednalo u 2 očí o změnu hustoty endoteliálních buněk, u 12očí o syndrom disperze pigmentu a u 1 oka došlo k pozdní decentraci ICL s následnoupřední subkapsulární kataraktou. Změna hustoty endoteliálních buněkbyla nejvíce vyjádřena 3 měsíce pooperačně v souboru hyperopie.Výhodou implantace ICL je rychlá pooperační zraková rehabilitace, reverzibilitazákroku, zachování akomodace a dobrá stabilita pooperační refrakce.

Klíčová slova:
zadněkomorová čočka pro fakické oko, Collamer,myopie,hyperopie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se