Glaukom, barvocit a zorné pole


Glaucoma, Colour Vision and Visual Field

The authors investigated changes of the visual field and colour vision in patientswith open-angle glaucoma. These visual functions were examined also in a controlgroup of healthy subjects of similar age. For examination of the visual field theauthors use the statistical programme of the Tübingen perimeter, and colourvision was assessed using Lanthony s Panel D-15. The statistical parameters ofthe visual field (MS, MD, LV) in the group of eyes with open-angle glaucoma andin the control group did not differ significantly. A significant difference betweengroups was found only in the oldest age group. The acquired defects of colourvision were in the group with open-angle glaucoma significantly higher than inthe control group and the highest number of acquired defects was found again inthe oldest age group. In particular defects in the blue-yellow area were obser-ved.Statistical analysis of the relation between changes of the visual field anddefects of the colour vision did not reveal a significant correlation of these visualfunctions in the group of eyes with open-angle glaucoma. Important factors in theevaluation of the visual field and colour vision of patients with open-angleglaucoma are the age of the investigated subjects, repeated tests of visual functionsand long-term follow up.

Key words:
open-angle glaucoma, visual field, colour vision, age


Autoři: Š. Skorkovská ;  J. Kočí ;  S. Synek
Působiště autorů: Klinika nemocí očních a optometrie Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2000, No. 4, p. 251-257
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři studovali změny zorného pole a barvocitu nemocných s glaukomem otev-řeného úhlu. Tyto zrakové funkce vyšetřili i v kontrolním souboru zdravých osobstejného věkového složení. K vyšetření zorného pole použili statistický programTübingen perimetru a barvocit byl zjišťován Lanthonyho Panelem D-15. Statis-tické parametry zorného pole (MS, MD, LV) se v souboru očí s glaukomem otevře-ného úhlu a v souboru kontrolních očí významně nelišily. Signifikantní rozdílmezi soubory byl nalezen jen v nejvyšší věkové dekádě. Získané defekty barvocitubyly v souboru s glaukomem otevřeného úhlu významně vyšší než v souborukontrolním a nejvyšší počet získaných defektů byl opět přítomen v nejvyšší věko-vé dekádě. Jednalo se především o defekty ve žlutomodré oblasti. Statistickouanalýzou vztahu změn zorného pole a defektů barvocitu nebyla nalezena význam-ná korelace těchto zrakových funkcí v souboru očí s glaukomem otevřeného úhlu.Důležitými faktory v hodnocení zorného pole a barvocitu nemocných s glauko-mem otevřeného úhlu je věk sledovaných osob, opakované testování zrakovýchfunkcí a dlouhodobé sledování.

Klíčová slova:
glaukom otevřeného úhlu, zorné pole, barvocit, věk

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se