Glaukom, barvocit a zorné pole


Glaucoma, Colour Vision and Visual Field

The authors investigated changes of the visual field and colour vision in patientswith open-angle glaucoma. These visual functions were examined also in a controlgroup of healthy subjects of similar age. For examination of the visual field theauthors use the statistical programme of the Tübingen perimeter, and colourvision was assessed using Lanthony s Panel D-15. The statistical parameters ofthe visual field (MS, MD, LV) in the group of eyes with open-angle glaucoma andin the control group did not differ significantly. A significant difference betweengroups was found only in the oldest age group. The acquired defects of colourvision were in the group with open-angle glaucoma significantly higher than inthe control group and the highest number of acquired defects was found again inthe oldest age group. In particular defects in the blue-yellow area were obser-ved.Statistical analysis of the relation between changes of the visual field anddefects of the colour vision did not reveal a significant correlation of these visualfunctions in the group of eyes with open-angle glaucoma. Important factors in theevaluation of the visual field and colour vision of patients with open-angleglaucoma are the age of the investigated subjects, repeated tests of visual functionsand long-term follow up.

Key words:
open-angle glaucoma, visual field, colour vision, age


Autoři: Š. Skorkovská;  J. Kočí;  S. Synek
Působiště autorů: Klinika nemocí očních a optometrie Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2000, No. 4, p. 251-257
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři studovali změny zorného pole a barvocitu nemocných s glaukomem otev-řeného úhlu. Tyto zrakové funkce vyšetřili i v kontrolním souboru zdravých osobstejného věkového složení. K vyšetření zorného pole použili statistický programTübingen perimetru a barvocit byl zjišťován Lanthonyho Panelem D-15. Statis-tické parametry zorného pole (MS, MD, LV) se v souboru očí s glaukomem otevře-ného úhlu a v souboru kontrolních očí významně nelišily. Signifikantní rozdílmezi soubory byl nalezen jen v nejvyšší věkové dekádě. Získané defekty barvocitubyly v souboru s glaukomem otevřeného úhlu významně vyšší než v souborukontrolním a nejvyšší počet získaných defektů byl opět přítomen v nejvyšší věko-vé dekádě. Jednalo se především o defekty ve žlutomodré oblasti. Statistickouanalýzou vztahu změn zorného pole a defektů barvocitu nebyla nalezena význam-ná korelace těchto zrakových funkcí v souboru očí s glaukomem otevřeného úhlu.Důležitými faktory v hodnocení zorného pole a barvocitu nemocných s glauko-mem otevřeného úhlu je věk sledovaných osob, opakované testování zrakovýchfunkcí a dlouhodobé sledování.

Klíčová slova:
glaukom otevřeného úhlu, zorné pole, barvocit, věk

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se