Oční nálezy u prolaktinomů


Ocular Findings in Prolactinomas

The authors retrospectively reviewed medical records and evaluated the anam-nestic time and functional outcomes in a group of 67 patients with prolactinomas(55 macroprolactinomas and 12 microprolactinomas). There were 27 men whonoticed the first symptoms at the mean age of 42.2 years and their anamnestictime was 2 years. The first symptoms of 13 men were revealed by ophthalmologistsand a part of them were misdiagnosed. The final visual outcome was unsatisfac-tory in 7 men (bitemporal hemianopia and the visual acuity of one eye worse than0.1 (6/60)). In 4 out of 7 men the anamnestic time was found even longer than 5years and the treatment was started in the irreversible stage. In the group of 40women the mean age of the initial symptoms was 25.1 years. In 32 women the firstsymptoms were oligomenorrhoea or amenorrhoea. Although the average anam-nestic time in the group of women was 6 years, in 11 cases even over 10 years, thefinal visual outcomes were satisfactory. All women had the final visual acuity 0.66(6/9) or better in both eyes and only one woman had the total bitemporal hemia-nopia. Pharmacotherapy is the treatment of choice in prolactinomas. Its earlystarting is essential.

Key words:
prolactinomas, eye symptoms, anamnestic time, dopamine agonists


Autoři: P. Diblík 1;  P. Dohnalová 1;  J. Marek 2;  V. Hána 2
Působiště autorů: Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc. 2 III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Marek, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2000, No. 4, p. 235-239
Kategorie: Články

Souhrn

Na sestavě 67 prolaktinomů (55 makroprolaktinomů a 12 mikroprolaktinomů) jeretrospektivně zhodnocen anamnestický čas a funkční výsledky. V sestavě bylo27 mužů, u nichž se objevily první potíže v průměru ve 42,2 letech a průměrnýanamnestický čas byl 2 roky. U 13 mužů byly první potíže zachyceny oftalmologema část z nich byla léčena pod jinou diagnózou. U 7 mužů byly konečné zrakovéfunkce neuspokojivé (bitemporální hemianopsie a vizus jednoho oka pod 6/60).Z nich 4 pacienti měli anamnestický čas dokonce delší než 5 let a léčba bylazahájena ve stadiu ireverzibilních změn. Ve skupině 40 žen byl průměrný věk připrvních potížích 25,1 roku a u 32 pacientek se jednalo o poruchy menstruačníhocyklu. Průměrný anamnestický čas byl u žen 6 let a v 11 případech dokonce vícenež 10 let, přesto byly výsledné zrakové funkce velmi dobré. Všechny ženy mělyvizus 6/9 a lepší na obou očích a pouze u 1 ženy přetrvává úplná bitemporálníhemianopsie. Včas zahájena farmakoterapie je metodou prvé volby v léčbě pro-laktinomů.

Klíčová slova:
prolaktinomy, oční příznaky, anamnestický čas, dopaminergní

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se