Léčba floridní diabetické retinopatiepanretinální fotokoagulací a časnouvitrektomií


Treatment of Florid Diabetic Retinopathy by Panretinal Photocoagulation andEarly Vitrectomy

Florid diabetic retinopathy (FDR) is a bilateral form of very severe ischemicretinopathy of younger-onset insulin-dependent diabetics (IDDM) characterizedby rapid progression, high risk of vitreous hemorrhage and blindness. Functionalprognosis of FDR depends on 1. early determination of diagnosis according tobiomicroscopical and fluoroangiographical examinations, 2. immediate extensi-ve panretinal photocoagulation (PRF), 3. early pars plana vitrectomy (PPV) forvitreous hemorrhage or active fibrovascular proliferations, 4. satisfactory com-pensation of IDDM and education of patients. In the study we observed generalrisk factors of FDR and retrospectivally evaluated anatomic and functionaloutcomes of FDR treatment of 9 patients (18 eyes, 6 males and 3 females) with anage from 17 to 39 year (range 26.3 year) in the period of determination of diagnosisof FDR, treated in the period January 1992 - February 1999 by extensive PRF (16eyes) and PPV (11 eyes). This paper suggests that despite the severity of FDR,extensive PRF and PPV can essentially slow the progression toward blindness.

Key words:
florid diabetic retinopathy, panretinal photocoagulation, vitrectomy


Autoři: B. Kalvodová;  D. Reslová;  L. Valešová;  Z. Gajdošíková;  J. Doležalová
Působiště autorů: Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2000, No. 4, p. 223-229
Kategorie: Články

Souhrn

Floridní diabetická retinopatie (FDR) je oboustranná forma velmi těžké ischemic-ké retinopatie juvenilních inzulin dependentních diabetiků (IDDM), cha-rakterizovaná rychlou progresí, vysokým rizikem sklivcového krvácení a slepoty.Funkční prognóza FDR závisí na: 1. včasném stanovení diagnózy na základěbiomikroskopického a fluoroangiografického obrazu, 2. okamžité extenzivnípanretinální fotokoagulaci (PRF), 3. časné pars plana vitrektomii (PPV) u skliv-cového krvácení nebo u progredujících fibrovaskulárních proliferací, 4. uspoko-jivé kompenzaci IDDM a edukaci nemocných. V práci jsme sledovali celkovérizikové faktory FDR a retrospektivně hodnotili anatomické a funkční výsledkyterapie FDR 9 nemocných (18 očí, 6 mužů a 3 ženy) ve věku od 17 do 39 let v doběstanovení diagnózy FDR (průměrný věk 26,3 let), léčených v období leden 1992 -únor 1999 extenzivní PRF (16 očí) a PPV (11 očí). Tato studie ukázala, že přeszávažnost FDR může extenzivní PRF a PPV výrazný trend zhoršování zrakovéostrosti podstatně zmírnit.

Klíčová slova:
floridní diabetická retinopatie, laserová fotokoagulace, vitrektomie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se