Změny pigmentového epitelu pooperaci idiopatické makulární díry


Changes of Pigment Epithelium after Operation of Idiopathic Macular Holes

To evaluate changes of the retinal pigment epithelium (RPE) aftersurgery of an idiopathic macular holes (IMD) and their effect on visual acuity.Methods: Fifty eyes of 44 patients with IMD were subjected to pars plana vitrec-tomy, separation of the adhering cores of the vitreous body and IMD tamponadewith 16% C 3 F 8. In 32 eyes autologous thrombocyte concentrate (AKT) was admi-nistered, during the initial operation in 23 eyes and during re-operation in 9 eyes.The patients were followed up for 6-28 months (average 15 months).Changes of RPE were evaluated by biomicroscopy and fluoroangiography.Results: Changes of RPE were observed in 18 eyes (36 %). In this group visualacuity improved in 11 eyes (61 %) and the final mean visual acuity was 0.41.Facet-like foci characterized by minor defects and/or hyperplasia of RPE werefound in 27 eyes (54%). In this group visual acuity improved in 19 eyes (70 %) andthe final visual acuity, 0.22, and the mean difference between pre- and postopera-tive visual acuity were significantly worse than in the eyes without new changesof RPE (p = 0.0108, and 0.0470 resp.).Disciform (phototoxic) lesions in the maculadeveloped in five eyes (10 %) and were manifested by gross spotty changes of RPEon fluoroangiograms, as a rule by early hypofluorescence and late subretinalstaining. Visual acuity improved slightly on one eye (20 %). AKT did not affectchanges of RPE.Conclusions: Changes of RPE after operation of IMD are frequent and maysignificantly reduce the postoperative visual acuity. Administration of AKT du-ring surgery does not influence the incidence of RPE changes. RPE changes areprobably caused by surgical trauma of a compromised macula.

Key words:
idiopathic macular hole, pars plana vitrectomy, retinal pigment


Autoři: I. Karel;  B. Kalvodová;  P. Kuthan;  Z. Dubská;  D. Dotřelová
Působiště autorů: Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta, doc. MUDr. M. Filipec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2000, No. 4, p. 210-217
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Zhodnotit změny pigmentového epitelu sítnice (RPE) po operaci idiopatickémakulární díry (IMD) a jejich vliv na zrakovou ostrost.Metodika: Padesát očí 44 nemocných s IMD podstoupilo pars plana vitrektomii,odloučení adherující kory sklivce a tamponádu IMD 16% C 3 F 8. U 32 očí byl podánautologní koncentrát trombocytů (AKT), při počáteční operaci u 23 očí a přireoperaci u 9 očí. Nemocní byli sledováni 6 - 28 měsíců, průměrně 15 měsíců.Změny RPE byly hodnoceny biomikroskopicky a fluoroangiograficky.Výsledky: Změny RPE nebyly pozorovány u 18 očí (36 %). V této skupině se zrakováostrost (ZO) zlepšila u 11 očí (61 %) a konečná průměrná ZO byla 0,41. Fasetováložiska, charakterizovaná drobnými defekty a/či hyperplazií RPE, byla nalezenau 27 očí (54 %). V této skupině se ZO zlepšila u 19 očí (70 %) a průměrná konečnáZO 0,22 a průměrný rozdíl mezi předoperační a pooperační ZO byly signifikantněhorší než u očí bez nových změn RPE (p = 0,0108, resp. 0,0470). Disciformní(fototoxická) léze makuly se vyvinula u 5 očí (10 %) a projevovala se hrubě skvr-nitými změnami RPE a na fluoroangiogramech většinou časnou hypofluorescencía pozdním subretinálním barvením. ZO se mírně zlepšila na 1 oku (20 %). AKTneměl vliv na výskyt změn RPE.Závěry: Změny RPE po operaci IMD jsou časté a mohou významně snižovatpooperační ZO. Aplikace AKT během operace nemá vliv na výskyt změn RPE.Změny RPE jsou pravděpodobně způsobeny operačním traumatem méněcennémakuly.

Klíčová slova:
idiopatická makulární díra, pars plana vitrektomie, změny pigmen-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se