Elektrofyziologie u hypovitaminózy A


Electrophysiology in Hypovitaminosis A

Electroretinographic examinations performed according to the internationalstandard were used in two patients with alimentary hypovitaminosis A. In oneinstance a mentally caused long-term deficiency of dietary vitamin A intake wasinvolved ,in the second instance a fistula from the proximal jejunum into thetransverse colon. In both instances night blindness was reported. The initialvitamin A values were 1.0 and 0.6 micromol/l resp. and after substitution therapythey rose to 2 micromol/l.While the rod and maximal ERG responses improved gradually, the oscillationpotentials remained pathological as regards amplitudes and latencies. We consi-der them therefore a sensitive indicator of the electric sensitivity of the retinaalso in other cases of confirmed or suspected vitamin A deficiency. The existenceand orientation of our metabolic and gerontological clinic provides adequateoportunities for these investigations.

Key words:
hypovitaminosis A, electroretinography, oscillation potentials


Autoři: J. Svěrák;  R. Jebavá;  D. Hejcmanová;  J. Peregrin;  L. Sobotka *
Působiště autorů: Oční klinika FN LF UK, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. P. Rozsíval, CSc. * Metabolická a gerontologická klinika, přednosta prof. MUDr. Z. Zadák, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 5, p. 296-298
Kategorie: Články

Souhrn

Elektroretinografická vyšetření, prováděná podle mezinárodního standardu,jsme realizovali u dvou nemocných s alimentární hypovitaminózou A. Jednou šloo mentálně zaviněnou dlouhodobou karenci přívodu vitaminu A v potravě, v dru-hém případě šlo o píštěl z proximálního jejuna do colon transversum. V oboupřípadech byla udávána šeroslepost. Počáteční hodnoty vitaminu A byly 1,0, resp.0,6 mikromol/l a po substituční terapii se upravily na 2 mikromol/l.Zatím co tyčinkové i maximální ERG odpovědi se postupně upravovaly, zůstávalyoscilační potenciály patologické jak co do amplitud, tak i latencí. Proto je pova-žujeme za citlivý indikátor elektrické aktivity sítnice i v dalších případech pro-kázaného či suspektního deficitu vitaminu A. Existence a zaměření našímetabolické a gerontologické kliniky poskytuje k těmto studiím dostatek příleži-tostí.

Klíčová slova:
hypovitaminóza A, elektroretinografie, oscilační potenciály

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se