Chirurgická liečba pigmentovýchnádorov dúhovky a iridociliárnejoblasti


Surgical Treatment of Pigmented Tumours of the Iris and the Iridociliary Area

The authors present a group of six patients with pigmented tumours of the irisand the iridocorneal angle where they performed excision of the tumour byiridectomy (3 patients) or iridiocycletomyy (3 patients). In all six patients witha pigmented tumour of the iris an impaired blood-ocular fluid barrier was foundand colouration of the tumour mass by fluorescein. In one patient a heavilypigmented tumour was detected which masked the vascular network.Impairedpermeability was found more markedly at the margins. Histological examinationconfirmed in five instances melanoma of the iris, in one instance a pigmentednaevus was involved. During the mean observation period of 32.5 months none ofthe patients developed a relapse or metastases. Consistent with the extent of thesurgical intervention, within 6 months at the latest in all patients the disorder ofthe blood-ocular fluid barrier improved.

Key words:
melanoma of the iris, fluorescein angiography, excision of melanoma,iridocyclectomy


Autoři: A. Černák 1;  T. Streicher 2
Působiště autorů: Očná klinika SPAM, Bratislava, prednosta prof. MUDr. A. Černák, DrSc. 2 Očné oddelenie Nemocnice, Bojnice, primárka MUDr. J. Špirková 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 5, p. 281-286
Kategorie: Články

Souhrn

Autori predstavujú súbor 6 pacientov s pigmentovými nádormi dúhovky a dúhov-korohovkového uhla, u ktorých sa vykonala excízia nádoru iridektómiou (3 pa-cienti) alebo iridocyklektómiou (3 pacienti). U všetkých 6 pacientovs pigmentovým nádorom dúhovky sa zistila porucha bariéry krv-komorový moka sfarbenie nádorovej masy fluoresceinom. U jedného pacienta, kde išlo o silnepigmentovaný nádor, tento maskoval vlastnú vaskulárnu sieť, takže poruchupermeability sme zaznamenali viac na jeho okrajoch. Histologické vyšetreniepotvrdilo v piatich prípadoch melanóm dúhovky, v jednom prípade išlo o pigmen-tový névus. Za priemernú pozorovaciu dobu 32,5 mesiacov ani u jedného pacientanedošlo k recidíve nádoru, či k vzniku metastáz. V súlade s rozsahom operačnéhozákroku sa najneskoršie do 6 mesiacov upravila u všetkých pacientov poruchabariéry krv-komorový mok.

Klíčová slova:
melanóm dúhovky, fluoresceinová angiografia, excízia melanómu,iridocyklektómia

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se