Kavernózní hemangiom sítniceasociovaný s intracerebrálnímv 33letém pozorování


Cavernous Hemangioma of the Retina Associated with Intracerebral in 33-yearsFollow-up (Case report)

Cavernous hemangioma of the retina is congenital, mostly unilateral lesion, withautosomal dominant transmission. Usually can be easily recognized by its char-acteristic appearance of cluster of dark-red saccular aneurysms, partly coveredby a fine glial membrane. It may be associated with similar lesions of the skin,brain and other organs. A 23-year-old patient with cavernous hemangioma of theretina, who preventively underwent argon laser therapy has been followed up inour department. During the observation no symptomatic ocular hemorrhageoccurred. We presuppose that a preventive laser treatment forestalled a possibleretinal and vitreous bleeding. However, in a long-term follow up we have detectedslowly growing number of retinal hemangiomas. Patient’s life is hardly damagedby complications of cavernous hemangioma of the brain. Because of autosomaldominant transmission all family members, with and without fundus findings,should undergo computed tomography or magnetic resonance imagining of thebrain to preclude intracranial vascular anomaly.

Key words:
cavernous hemangioma of the retina, intracranial vascular anomaly,argon laser therapy


Autoři: S. Skoumalová;  J. Boguszaková
Působiště autorů: Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 5, p. 316-322
Kategorie: Články

Souhrn

Kavernózní hemangiom sítnice je kongenitální, autosomálně dominantně dědič-ná, většinou jednostranná léze. Je charakterizovaná nálezem hroznovitých cho-máčků tmavě červených sakulárních aneuryzmat, částečně překrytých jemnougliální membránou. Mohou být spojeny s obdobnými lézemi kůže, mozku a dalšíchorgánů. Autoři sledovali vývoj kavernózního hemangiomu sítnice u 23leté pa-cientky, která podstoupila preventivní terapii sítnice argonovým laserem. Běhemcelého pozorovacího období nedošlo k intraokulárnímu krvácení. Předpokládá-me, že jsme preventivním ošetřením argonovým laserem předešli možnému krvá-cení na sítnici a do sklivce. V dlouhodobém sledování jsme však zjistili pozvolnézmnožování retinálních hemangiomů. Pacientčin život je těžce poškozen kompli-kacemi kavernózního hemangiomu mozku. Vzhledem k autosomálně dominantnípovaze přenosu tohoto onemocnění by členové rodin, s i bez oftalmoskopickéhonálezu na fundu, měli být preventivně vyšetřeni počítačovou tomografií (CT) nebonukleární magnetickou rezonancí (MR) mozku, aby se vyloučilo riziko intrakra-niální cévní anomálie.

Klíčová slova:
kaverznózní hemangiom sítnice, intrakraniální cévní anomálie,léčba argonovým laserem

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se