Difuzní retinální pigmentováepiteliopatie - varianta centrálníserózní chorioretinopatie ve vyššímvěku


Diffuse Retinal Pigmented Epiteliopathy - a Variant of Central Serous Choriore-tinopathy

The authors describe a group of eight patients ( four women and four men) withdiffuse retinal pigmented epiteliopathy ( four times unilateral and four timesbilateral) confirmed by fluoroangiography, in one instance with bullous elevationof the retina. The mean age of the patients was 57.3 years, the investigation periodwas 4 to 23 years, with a mean of 8.6 years. After laser coagulation which wasimplemented in four patients vision improved in one instance, in the remainingpatients vision was stabilized. In the patient with the bullous elevation of theretina vision improved after spontaneous flattening of the ablation. The authorsdiscuss the pathogenesis and clinical features typical for diffuse retinal pigmentedepitheliopathy.

Key words:
central serous chorioretinopathy, diffuse retinal pigmented epitheli-opathy, clinical features, prognosis, therapy


Autoři: J. Boguszaková;  Z. Gajdošíková;  Z. Dubská;  P. Haicl
Působiště autorů: Oční klinika VFN a 1. lékařské fakulty UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 5, p. 287-295
Kategorie: Články

Souhrn

Je popsán soubor 8 pacientů (4 ženy, 4 muži) s fluoroangiograficky prokázanoudifuzní retinální pigmentovou epiteliopatií (4krát jednostrannou a 4krát obou-strannou), v jednom případě s bulózní elevací sítnice. Průměrný věk nemocnýchbyl 57,3 roku, sledovací doba 4 roky až 23 roků, s průměrem 8,6 roku. Po laserko-agulaci, která byla provedena u 4 pacientů, došlo ke zlepšení vizu v jednompřípadě, u zbylých nemocných se zrak stabilizoval. U pacientky s bulózní elevacísítnice se vizus zlepšil po spontánním oploštění ablace. Je diskutována patogenezea klinické rysy, které jsou pro difuzní retinální pigmentovou epiteliopatii cha-rakteristické.

Klíčová slova:
centrální serózní chorioretinopatie, difuzní retinální pigmentováepiteliopatie, klinické rysy, prognóza, terapie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se