Terč zrakového nervu u krátkozrakýchdětí s vyšším nitroočním tlakem


Optic Nerve Disc in Short-sighted Children with Elevated Intraocular Pressure

The optic nerve disc of shortsighted children with elevated intraocular pressurewas investigated to achieve early assessment of glaucoma and to detect signswhich differentiate changes in the disc caused by shortsightedness from changescaused by glaucoma. The authors examined 16 eyes of 8 shortsighted children withelevated intraocular pressure. In addition to the basic ophthalmological exami-nation they made a digital analysis of the optic nerve disc incl. planimetricevaluation of the dimensions of the disc, excavation and the neuroretinal rim. Intwo patients despite the higher intraocular pressure the area of the rim wassupraliminal. In three patients the narrower area of the reuroretinal rim increasedthe probability of glaucoma In two patients with anisometropia on the eye withgreater myopia the intraocular pressure was higher and the neuroretinal rimnarrower as compared with the other eye. In one patient the area of the rim wasvery narrow and the diagnosis of glaucoma was confirmed also by arcuate scotomain the lower part of the visual field corresponding to the narrow rim on top.

Key words:
shortsightedness, glaucoma, optic nerve disc, neuroretinal rim


Autoři: T. Kuběna;  K. Kuběna
Působiště autorů: Oční ordinace, U zimního stadionu, Zlín
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 1999, No. 5, p. 312-315
Kategorie: Články

Souhrn

Terč zrakového nervu krátkozrakých dětí s vyšším nitroočním tlakem byl studo-ván za účelem včasného stanovení glaukomového onemocnění a nalezení znakůodlišujících změny terče způsobené krátkozrakostí od změn způsobených glauko-mem. Autoři vyšetřili 16 očí 8 krátkozrakých dětí se zvýšeným nitroočním tlakem.Kromě základního očního vyšetření provedli digitální analýzu terče zrakovéhonervu s planimetrickým vyhodnocením rozměrů terče, exkavace a neuroretinál-ního lemu. U 2 pacientů i přes vyšší nitrooční tlak byla plocha lemu nadhraniční.U 3 pacientů užší plocha neuroretinálního lemu zvyšovala pravděpodobnost glau-komového onemocnění. U 2 pacientů s anizometropií byl na oku s vyšší myopiíi vyšší nitrooční tlak spolu s užší plochou neuroretinálního lemu ve srovnánís druhým okem. U jednoho pacienta byla plocha lemu velmi úzká a diagnózuglaukomu potvrdil i arkuátní skotom v dolní části zorného pole odpovídajícíúzkému lemu nahoře.

Klíčová slova:
krátkozrakost, glaukom, terč zrakového nervu, neuroretinální lem

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se