Spinálny gos­sypibóm 20 rokov po lumbálnej diskektómii –  kazuistika


Autoři: R. Opšenák;  B. Kolarovszki;  M. Benčo;  R. Richterová;  P. Snopko
Působiště autorů: Clinic of Neurosurgery, Jessenius Faculty of Medicine of Comenius University in Bratislava and University Hospital Martin
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(6): 715-718
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Úvod:
Pooperačne ponechaný gázový materiál v paraspinálnej oblasti predstavuje vzácnu a väčšinou asymptomatickú komplikáciu, v chronických prípadoch však môže predstavovať diferenciálno-diagnostický problém.

Kazuistika:
Pacient, 69 rokov, so spinocelulárnym karcinómom laryngu a anamnézou lumbálnej diskektómie v segmentoch L4– L5 a L5– S1 vpravo vykonanej pred 20 rokmi. Počítačová pozitrónová emisná tomografia potvrdila zvýšený metabolizmus fluorodeoxyglukózy v sakrálnej oblasti. T2-vážené snímky magnetickej rezonancie zobrazili hypointenznú mäkkotkanivovú masu s hyperintenzným periférnym lemom. Peroperačný nález a biopsia potvrdili fibrotickú formáciu so zabudovanými vláknami gázového materiálu. Prezentovaná kazuistika sa zaraďuje k publikovaným prípadom s najdlhším časovým obdobím medzi spinálnym operačným výkonom a diagnózou gossypibómu.

Závery:
Ponechaný chirurgický gázový materiál nevykazuje špecifické klinické a rádiologické znaky. Mal by byť zahrnutý do diferenciálnej diagnostiky mäkkotkanivových más v paraspinálnej oblasti u pacientov po operácii chrbtice. Magnetická rezonancia a peroperačné nálezy predstavujú najlepšie modality pre diagnostiku gossypibómu.

Kľúčové slová:
gossypibóm – paraspinálna expanzia – chrbtica – chirurgia – textilóm

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Okten AI, Adam M, Gezercan Y. Textiloma: a case of foreign body mimick­ing a spinal mas­s. Eur Spine J 2006; 15(Suppl 5):626– 9.

2. Ebner F, Tol­ly E, Tritthart H. Uncom­mon intraspinal space occupy­ing lesion (foreign-body granuloma) in the lumbosacral region. Neuroradiology 1985;27(4):354– 6.

3. Hoyland JA, Freemont AJ, Denton J, et al. Retained surgical swab debris in post-laminectomy arachnoiditis and peridural fibrosis. J Bone Joint Surg Br 1988;70(4):659– 62.

4. Ziyal IM, Aydin Y, Bejjani GK. Suture granuloma mimick­ing a lumbar disc recur­rence. Case il­lustration. J Neurosurg 1997;87(3):473.

5. Marquardt G, Rettig J, Lang J, et al Retained surgical sponges, a denied neurosurgical reality? Cautionary note. Neurosurg Rev 2001;24(1):41– 3.

6. Kothbauer KF, Jal­lo GI, Sif­fert J, et al. Foreign body reaction to hemostatic materials mimick­ing recur­rent brain tumor. Report of three cases. J Neurosurg 2011;95(3):503– 6.

7. Karcnik TJ, Nazarian LN, Rao VM, et al. Foreign body granuloma simulat­ing solid neoplasm on MR. Clin Imag­ing 1997;21(4):269– 72.

8. Sahin S, Atabey C, Simsek M, et al. Spinal textiloma (gos­sypiboma): a report of three cases misdia­gnosed as tumour. Balkan Med J 2013;30(4):422– 8. doi: 10.5152/ balkanmedj.2013.8732.

9. Kucukyuruk B, Biceroglu H, Abuzayed B, et al. Paraspinal gos­sybipoma: a case report and review of the literature. J Neurosci Rural Pract 2010;1(2):102– 4. doi: 10.4103/ 0976-3147.71725.

10. Wil­liams RG, Bragg DG, Nelson JA. Gos­sypiboma: the problem of the retained surgical sponge. Radiology 1978;129(2):323– 6.

11. Sheward SE, Wil­liams AG jr, Mettler FA, et al. CT appearance of a surgical­ly retained towel (gos­sypiboma) J Comput As­sist Tomogr 1986;10(2):343– 5.

12. Aydogan M, Mirzanli C, Ganiyusufoglu K, et al. A 13-year-old textiloma (gos­sypiboma) after discectomy for lumbar disc herniation: a case report and review of the literature. Spine J 2007;7(5):618– 21.

13. Jakab E, Zbinden R, Gubler J, et al. Severe infections caused by Propionibacterium acnes: an underestimated pathogen in late postoperative infections. Yale J Biol Med 1996;69(6):447– 52.

14. Choi BI, Kim SH, Yu ES, et al. Retained surgical sponge: dia­gnosis with CT and sonography. AJR Am J Roentgenol 1998;150(5):1047– 50.

15. Dewachter P, Van De Winkel N. Retained surgical sponge. JBR-BTR 2011;94(3):118– 9.

16. Kobayashi T, Miyakoshi N, Abe E, et al. Gos­sypiboma 19 years after laminectomy mimick­ing a malignant spinal tumour: a case report. J Med Case Rep 2014;8:311. doi: 10.1186/ 1752-1947-8-311.

17. Turgut M, Akyüz O, Ozsunar Y, et al. Sponge-induced granuloma (“gauzoma”) as a complication of posterior lumbar surgery. Neurol Med Chir (Tokyo) 2005;45(4):209– 11.

18. Akhaddar A, Boulahround O, Naama O, et al. Paraspinal texiloma after posterior lumbar surgery: a wolf in sheep’s clothing. World Neurosurg 2012;77(2):375– 80. doi: 10.1016/ j.wneu.2011.07.017.

19. De Winter F, Huys­se W, De Paepe P, et al. High F-18 FDG uptake in a paraspinal textiloma. Clin Nucl Med 2002;27(2):132– 3.

20. Marquardt G, Rettig J, Lang J, et al. Retained surgical sponges, a denied neurosurgical reality. Cautionary note? Neurosurg Rev 2007;24(1):41– 3.

21. Bani-Hani KE, Gharaibeh KA, Yaghan RJ. Retained surgical sponges (gos­sypiboma). Asian J Surg 2005;28(2):109– 15.

22. Kaiser CW, Friedman S, Spurl­ing KP, et al. The retained surgical sponge. Ann Surg 1996;224(1):79– 84.

23. Kopka L, Fischer U, Gross AJ, et al. CT of retained surgical sponges (textilomas): pitfal­ls in detection and evaluation. J Comput As­sist Tomogr 1996;20(6):919– 23.

24. Ribalta T, McCutcheon IE, Neto AG, et al. Textiloma (gos­sypiboma) mimick­ing recur­rent intracranial tumor. Arch Pathol Lab Med 2004;128(7):749– 58.

25. Rajkovic Z, Altarac S, Papes D. An unusual cause of chronic lumbar back pain: retained surgical gauze discovered after 40 years. Pain Med 2010;11(12):1777– 9. doi: 10.1111/ j.1526-4637.2010.00969.x.

26. Taylor FH, Zol­linger RW, Edgerton TA, et al. Intrapulmonary foreign body: sponde retained for 43 years. J Thoracic Imag­ing 1994;9(1):56– 9.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2016 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se