Orbitocelulitida jako komplikace akutní rhinosinusitidy –  naše zkušenosti s léčbou u dospělých pa­cientů


Autoři: R. Holý 1;  D. Kovář 1;  P. Fundová 1;  T. Belšan 2;  T. Filipovský 1;  J. Astl 1,3
Působiště autorů: Department of Otorhinolaryngology and Maxillofacial Surgery, rd Faculty of Medicine of Charles University and Military University Hospital Prague 1;  Department of Radiology, Military University Hospital Prague 2;  Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, 1st Faculty of Medicine of Charles University and Motol University Hospital Prague 3
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(6): 698-702
Kategorie: Krátké sdělení

Souhrn

Cíl:
Studie má ukázat na závažnost orbitocelulitidy, která přestože je popisována Chandlerem jako počáteční stadium orbitální komplikace rhinosinusitidy může probíhat dramaticky a končit i letálně, a to zejména při současném výskytu nitrolební komplikace.

Materiál a metody:
V retrospektivní studii je prezentován soubor 18 pacientů operovaných v letech 1999– 2014. Soubor pacientů tvořilo pět žen, 13 mužů, ve věku v rozmezí od 21 do 75 let, průměrný věk 50 let. Orbitocelulitida se vyskytla vpravo u osmi pacientů, vlevo u osmi pacientů, a u dvou pacientů oboustranně.

Výsledky:
Celkem bylo provedeno u 18 pacientů 24 operací. Tyto operace byly provedeny zevním přístupem 12krát (50 %), endoskopické přístup byl použit jednou (4 %). Kombinovaným přístupem jsme postupovali 11krát (46 %). CT navigační systém byl použit ve dvou případech (8 %). Komplikace, které se objevily jako důsledek orbitocelulitidy po operaci: jeden pacient (6 %) s dekompenzovaným diabetes mellitus a současné intrakraniální komplikací zemřel, trvalá diplopie byla pozorována u dvou pacientů (11 %).

Závěr:
Orbitocelulitida je závažný stav, často vzniklý jako komplikace akutní rhinosinusitidy. Neléčená orbitocelulitida je spojena s vysokým rizikem komplikací a je potenciálně letální. V léčbě orbitocelulitidy je indikována chirurgická léčba a intravenózní terapie antibio­tiky.

Klíčová slova:
orbitocelulitida – onemocnění orbity – rhinosinusitida – chirurgická léčba

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Wald ER. Periorbital and orbital infections. In: Long SS (ed). Principles and practice of pediatric infectious diseases. 3rd ed. Philadelphia, Pa: Elsevier Churchill Livingstone 2008:1236– 8.

2. Charvát F, Markalous B. Zobrazení hlavy, paranazální dutiny, lební baze a obličejová část. II. upravené a rozšířené vydání. Praha: Triton 2006:253– 6.

3. Chandler JR, Langenbrun­ner DJ, Stevens ER. The pathogenesis of orbital complications in acute sinusitis. Laryngoscope 1970;80(9):1414– 28.

4. Kastner J, Taudy M, Lisy J, et al. Orbital and intracranial complications after acute rhinosinusitis. Rhinology 2010;48(4):457– 61. doi: 10.4193/ Rhino09.130.

5. Fokkens WJ, Lund VJ, Mul­lol J, et al. European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. Rhinology 2012;50(1):1– 12. doi: 10.4193/ Rhino50E2.

6. Ketenci I, Unlü Y, Vural A, et al. Approaches to subperiosteal orbital absces­ses. Eur Arch Otorhinolaryngol 2013;270(4):1317– 27. doi: 10.1007/ s00405-012-2198-x.

7. Hansen FS, Hof­fmans R, Georgalas C, et al. Complications of acute rhinosinusitis in The Netherlands. Fam Pract 2012;29(2):147– 53. doi: 10.1093/ fampra/ cmr062.

8. Lang EE, Cur­ran AJ, Patil N, et al. Intracranial complications of acute frontal sinusitis. Clin Otolaryngol 2001;26(6):452– 7.

9. Clayman GL, Adams GL, Paugh DR, et al. Intracranial complications of paranasal sinusitis: a combined institutional review. Laryngoscope 1991;101(3):234– 9.

10. Mortimore S, Wormald PJ. Management of acute complicated sinusitis: a 5-year review. Otolaryngol Head Neck Surg 1999;121(5):639– 42.

11. Lerner DN, Choi SS, Zalzal GH, et al. Intracranial complications of sinusitis in childhood. Ann Otol Rhinol Laryngol 1995;104(1):288– 93.

12. Gal­lagher RM, Gross CW, Phil­lips CD. Suppurative intracranial complications of sinusitis. Laryngoscope 1998;108(1):1635– 42.

13. Her­rmann BW, Forsen JW. Simultaneous intracranial and orbital complications of acute rhinosinusitis in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2004;68(5):619– 25.

14. Ferguson MP, McNab AA. Cur­rent treatment and outcome in orbital cel­lulitis. Aust NZ J Ophthalmol 1999;27(6):375– 9.

15. Nwaorgu OG, Awobem JF, Onakoya PA, et al. Orbital cel­lulitis complicat­ing sinusitis: a 15-year review. Nigerian J Surg Res 2004;6:14– 6.

16. Tshifularo M, Monama GM. Complications of inflam­matory sinusitis in children: institutional review. SA Fam Pract 2006;48(10):16.

17. Singh B, Van Del­len J, Ramjettan S, et al. Sinogenic intracranial complications. J Laryngol Otol 1995;109(10):945– 50.

18. Chaudhry IA, Shamsi FA, Elzaridi E, et al. Outcome of treated orbital cel­lulitis in a tertiary eye care center in the middle East. Ophthalmology 2007;114(2):345– 54.

19. Vláčil O, Kincl J. Akutní orbitocelulitida –  dia­gnostika a léčba. Pediatr Praxi 2011;12(5):304– 5.

20. Fakhri S, Pereira K. Endoscopic management of orbital absces­ses. Otolaryngol Clin North Am 2006;39(5):1037– 47.

21. Epstein VA, Kern RC. Invasive fungal sinusitis and complications of rhinosinusitis. Otolaryngol Clin North Am 2008;41(3):497– 524. doi: 10.1016/ j.otc.2008.01.001.

22. Patt BS, Man­n­ing SC. Blindness result­ing from orbital complications of sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 1991;104(6):789– 95.

23. Weber AL, Mikulis DK. Inflam­matory disorders of the paraorbital sinuses and their complications. Radiol Clin North Am 1987;25(3):615– 30.

24. Man­n­ing SC. Endoscopic management of medial subperiosteal orbital absces­s. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1993;119(7):789– 91.

25. Feder HM jr, Cates KL, Cementina AM. Pott puf­fy tumor: a serious occult infection. Pediatrics 1987;79(4):625– 9.

26. Bradley PJ, Man­n­ing KP, Shaw MD. Brain abscess secondary to paranasal sinusitis. J Laryngol Otol 1984;98(7):719– 25.

27. Lund VJ. The complications of sinusitis. In: Ka G (ed). Scott Brown’s otolaryngology. Oxford: Butterworth-Heinemann 1997:1– 11.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 6

2016 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se