Editorial


Autoři: Čierna I.
Působiště autorů: Detská klinika LF UK a NÚDCH, Bratislava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(6): 467
Kategorie: Editorial

Vážení čitatelia,

V časopise ktorí sa Vám dostáva do rúk, je časť venovaná pediatrickej problematike a to najmä novinkám v liečbe Crohnovej choroby (CD – Crohn’s disease) u detských pacientov ako aj využitiu novších ultrasonografických metód na diagnostiku ložiskových lézií pečene.

Incidencia CD sa na celom svete zvyšuje a napriek modernej liečbe je spojená s vysokou morbiditou, progresívnym charakterom ochorenia a rizikom vedľajších účinkov imunosupresívnej alebo biologickej liečby. Ako prvá línia liečby detských pacientov s luminálnou formou CD sa ukázalo, že je najvhodnejšia a najšetrnejšia exkluzívna enterálna výživa (EEV), ktorá pozostáva z výživy tekutými enterálnymi formulami v priebehu 6–8 týždňov s vylúčením akejkoľvek inej potravy. Nové štúdie potvrdzujú, že je efektívnejšia v navodení remisie ako kortikosteroidy [1].

V patogenéze CD choroby sa uplatňuje zmena mikrobiómu ako aj porucha bariérovej funkcie. Úspech liečebnej výživy spočíva v modulácii črevného mikrobiómu. Kombinácia parciálnej enterálnej výživy (PEN) s bežnou stravou nie je dostatočná na indukciu remisie. Vylúčenie stravy a EEV predstavuje pre dieťa a jeho rodinu pevnú vôľu a veľké sebazaprenie. Riešením netolerancie perorálnej enterálnej diéty je zavedenie nazogastrickej sondy. Aj keď je EEV bezpečná a účinná, často zlyháva na nedostatočnej adherencii pacienta pre chuťové vlastnosti výživy alebo dyskomfort z nazogastrickej sondy. Preto prevratným poznatkom v rámci liečebnej výživy CD je definovanie potravín a ich zložiek, ktoré nemajú negatívny vplyv na črevný mikrobióm a črevnú priepustnosť, ktoré môžu byť konzumované spolu s prípravkami enterálnej výživy. Takáto kombinácia nazvaná ako CDED (Crohn’s disease exclusion diet) je novou chutnejšou perspektívnou liečbno-stravovacou stratégiou na indukciu remisie CD u detských pacientov, čo môže viesť aj k ich lepšej adherencii. Multicentrická randomizovaná kontrolovaná štúdia porovnávala pacientov s luminálnou miernou až stredne aktívnou CD na výžive CDED + PEN a EEV. Ukázalo sa, že obidva liečebné stravovacie režimy boli spojené s vysokou porovnateľnou mierou klinickej remisie a významným poklesom zápalu v 6. týždni. CDED v kombinácii s PEN môže byť použitá ako alternatíva k EEV, za predpokladu presného zloženia a množstva povolených konzumovaných potravín, navyše je pacientmi lepšie tolerovaná [2].

Ďalší článok je venovaný problematike zobrazovacieho vyšetrenia ložiskového postihnutia pečene prostredníctvom pomerne novej zobrazovacej metódy dynamickej kontrastnej ultrasonografie (CEUS – contrast-enanced ultrasound). Použitá kontrastná látka je tvorená plynovými mikrobublinami, ktoré majú stabilizovaný fosfolipidový obal, rezonujú s dopadajúcim ultrazvukovým vlnením, čím zvyšujú počet odrazov, ktoré sú detegované sondou. Presnosť CEUS podľa výsledkov publikovaných prác významne prevyšuje senzitivitu a špecifictu natívnej ultrasonografie a je porovnateľná s výsledkami CT a magnetickej rezonancie, navyše má CEUS schopnosť dynamického zobrazenia v reálnom čase so zachytením charakteristického sýtenia ložiska a možnosť opakovaného podania kontrastnej látky. Autori popisujú metodiku vyšetrenia a charakteristické znaky zobrazenia pečeňových lézií a jednotlivé ložiskové zmeny sú podložené bohatou obrazovou dokumentáciou [3].

Vážení čitatelia, uvedené nové číslo nášho časopisu sa zrodilo na sklonku odchádzajúceho roka 2019, do nového nadchádzajúceho roka želám všetkým pevné zdravie a veľa úspechov.

MUDr. Iveta Čierna, PhD.

koeditorka sekce Destská

Gastroenterológia a hepatológia

iicierna@gmail.com


Zdroje

1. Bronský J, Frühauf P, Hradský O et al. Stanovisko Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu České pediatrické společnosti (PSDG ČPS) k používání dietních opatření v léčbě Crohnovy nemoci u dětských pacientů. Gastroent Hepatol 2019; 73 (6), 472–475. doi: 10.14735/amgh2019472.

2. Mitrová K. Dieta CDED v indukční terapii Crohnovy nemoci. Gastroent Hepatol 2019; 73 (6), 476–480. doi: 10.14735/amgh2019476.

3. Michnová Z, Pršo M, Zúbriková L et al. Diagnostika ložiskových lézí jater u dětí s využitím kontrastní ultrasonografie. Gastroent Hepatol 2019; 73 (6), 481–487. doi: 10.14735/ amgh2019481.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2019 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se