36th Czech and Slovak Congress of Gastroenterology


Autoři: Bortlík M.
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum po střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s., Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(6): 539-540
Kategorie: Zpráva z akce

Ve dnech 27.–29. listopadu 2019 se v Praze uskutečnil 36. český a slovenský gastroenterologický kongres. Nejvýznamnější gastroenterologická událost letošního roku se konala v prostorách vysočanského Clarion Congress Hotelu, který je svou velikostí, zázemím a nabídkou prezentačních i výstavních prostor ideálním místem pro konání akce této velikost a úrovně. Kongres byl tradičně spoluorganizován oběma sesterskými gastroenterologickými společnostmi, funkce prezidenta se ujal prof. Milan Lukáš z Klinického centra ISCARE a 1. LF UK v Praze. O významu této akce svědčí mimo jiné fakt, že záštitu nad ní převzali nejvýznamnější představitelé lékařské a akademické obce v ČR – prof. Štěpán Svačina, předseda ČLS JEP, a prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.

Křest knihy prof. Lukáše na úvod 36. českého a slovenského gastroenterologického
kongresu. Zleva: prof. Svačina, předseda ČLS JEP; prof. Lukáš, prezident
kongresu; prof. Zima, rektor Univerzity Karlovy a doc. Urban, předseda
ČGS ČLS JEP.
Obr. 1. Křest knihy prof. Lukáše na úvod 36. českého a slovenského gastroenterologického kongresu. Zleva: prof. Svačina, předseda ČLS JEP; prof. Lukáš, prezident kongresu; prof. Zima, rektor Univerzity Karlovy a doc. Urban, předseda ČGS ČLS JEP.

V řadě ohledů byl letošní kongres výjimečný. Poprvé se konal ve formátu středa–pátek, což nepochybně přispělo k hojné účasti po všechny 3 kongresové dny. Tradiční a oblíbené hands-on kurzy věnované endoskopickým technikám byly letos doplněny o praktický sonografický kurz, který se těšil nebývalému zájmu a jehož kapacitu bylo nutno oproti původnímu předpokladu zdvojnásobit. Novinkou bylo rovněž zařazení formátu tzv. miniprezentací, tedy zkrácené verze volných sdělení z důvodu vysokého počtu přihlášených příspěvků. A výbornou úroveň měla i závěrečná sekce celého kongresu (kongresová highlights), při níž vybraní představitelé jednotlivých gastroenterologických oblastí shrnuli vše podstatné, co na kongresu zaznělo.

Zásadní novinkou byl organizátor akce. Poprvé v historii gastroenterologických kongresů jím byla společnost MH Consulting a je třeba říci, že se své role zhostila s velkým přehledem. Kongres plynul po technické i organizační stránce naprosto hladce a přítomnost organizátora byla z pohledu běžného účastníka prakticky nepostřehnutelná. Významný podíl na tom měla i předkongresová příprava v těsné spolupráci s výborem a sekretariátem České gastroenterologické společnosti (ČGS). Hladký průběh tak měla i výroční plenární schůze ČGS, na níž byl, mimo jiné, oznámen vznik Sdružení poskytovatelů ambulantní péče v gastroenterologii. Jeho cílem je posílit hlas ambulantních gastroenterologů při jednáních o úhradových podmínkách a nových kódech v oboru.

Jedním z největších úspěchů letošního gastroenterologického kongresu byl rekordní počet účastníků. Kongresu se zúčastnilo 1 230 lékařů, zdravotních sester, pracovníků farmaceutických a technologických firem a dalších zájemců o gastroenterologii, hepatologii a další spolupracující obory. Je potěšitelné, že mezi nimi bylo i 15 studentů medicíny a počet účastníků mladších 35 let dosáhl téměř jedné stovky. Pozvání přijalo 5 zahraničních řečníků a významné bylo i zastoupení dalších odborností – chirurgů, onkologů, intenzivistů nebo klinických imunologů. Klíčový význam pro úspěšný průběh kongresu však měla účast téměř 150 lékařů a sester ze Slovenska. Nejenže šlo o historicky nejvyšší počet slovenských účastníků gastroenterologického kongresu v Čechách, mnohem důležitější byl jejich odborný přínos. Sdělení slovenských kolegů patřila ve většině sekcí k nejzajímavějším a ukázala současnou slovenskou gastroenterologii v tom nejlepším světle.

Jako obvykle probíhal kongresový program ve třech, v pátek dokonce ve čtyřech paralelních sekcích. I přes snahu minimalizovat překryv podobných témat nebylo v silách většiny účastníků navštívit a vyslechnout všechna vybraná sdělení. Řada přednášek byla v průběhu kongresu nahrávána a v krátké době budou tyto prezentace k dispozici ve videoknihovně na webu ČGS, a bude tak možné se k nim kdykoli v budoucnu vrátit.

Výroční kongres je ideální příležitostí pro připomenutí důležitých událostí a ocenění osobností daného oboru. Čestné členství ČGS bylo uděleno dvěma výrazným osobnostem současné české gastroenterologie – prof. Marcele Kopáčové z Hradce Králové a prof. Milanu Lukášovi z Prahy. Na slavnostním zahájení kongresu proběhl také křest dvou nových knih. Tou první byla Dětská proktologie pro praxi prof. Richarda Škáby et al, druhou Pokroky v diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů prof. Milana Lukáše et al. Role kmotrů obou publikací se ujali již výše zmínění představitelé lékařské a akademické obce – prof. Svačina a prof. Zima (obr. 1). Oceněni byli i autoři dvou nejlepších původních prací v časopisu Gastroenterologie a hepatologie v posledním roce – MUDr. Dana Ďuricová a MUC. Martin Kolář (oba ISCARE, Praha), Kasafírkovu cenu za nejlepší původní práci v impaktovaném časopisu převzal MUDr. Bohuš Bunganič z ÚVN Praha. Ocenění za nejlepší kongresovou prezentaci mladého autora (do 35 let) převzal na závěr kongresu MUDr. Martin Lukáš z Klinického centra ISCARE v Praze.

Je pochopitelné, že každý z účastníků kongresu jej bude hodnotit svým vlastním pohledem. Osobně jsem přesvědčen, že to byl kongres vynikající po stránce organizační, společenské i odborné. Potvrdil, že klinická gastroenterologie je v obou našich zemích na špičkové úrovni a ukázal i nemalý potenciál oboru v oblasti klinického výzkumu. Úspěch kongresu je úspěchem České gastroenterologické společnosti i našich přátel ze Slovenské gastroenterologické společnosti a současně je závazkem k tomu, abychom obor nadále pěstovali a povědomí o něm rozšiřovali v Čechách, na Slovensku i mezi našimi kolegy v zahraničí.

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Klinické a výzkumné centrum po střevní záněty ISCARE I.V.F. a. s., Praha

mbortlik@seznam.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2019 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×