Novinky v roce 2018


Autoři: M. Lukáš
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s., Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(1): 5
Kategorie: Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí kolegové,

dovolte mi, abych vás pozval ke sledování nadcházejícího, již 72. ročníku časopisu Gastroenterologie a hepatologie. Věřím, že i v tomto roce bude náš časopis pravidelným průvodcem ve vaší odborné kariéře. Uvádí se, že letopočty zakončené osmičkou jsou pro naši českou historii téměř magické, protože mnoho zásadních událostí se odehrávalo s datem majícím tuto číslici na konci. Často jsou připomínány nejen letopočty z dávné historie, jako je např. rok 1278 (bitva na Moravském poli a smrt krále Přemysla Otakara II), rok 1348 (založení vysokého Karlova učení v Praze) nebo letopočet 1618 (druhá pražská defenestrace zahajující hrůzy 30leté války), ale také události novodobé historie jako památný rok 1918 (rozpad rakousko-uherské monarchie a vznik samostatného Československa), letopočty 1938 (rozpad Československa) a 1968 (okupace sovětskou armádou). Pro časopis ani pro gastroenterologickou společnost však osmičky na konci letopočtu takovou magickou moc nemají. V tomto ohledu je to spíše sedmička a devítka na konci letopočtu, jak můžeme soudit z toho, že založení periodika se událo v roce 1947 a v roce 1969 se Z. Mařatka stal šéfredaktorem, který po 30 let časopis dotvářel a kultivoval.

A nyní mi dovolte, abych vás ve zkratce informoval o aktuálním dění. V minulém, 71. ročníku bylo publikováno celkem 52 článků, z nichž 20 bylo původních prací, 12 přehledových článků, 13 kazuistických sdělení a 7 doporučených postupů. Z uvedeného počtu bylo 9 publikací s hepatologickou tematikou, takže v každém čísle byl min. 1 hepatologický článek. Snažili jsme se zařadit také anglické texty, jichž bylo celkem 11, a měli jsme také 3 přehledné články v sekci Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství. Celkem 7 článků bylo odmítnuto, protože nevyhovovaly zaměření časopisu nebo nesplňovaly potřebná kritéria umožňující publikaci.

V letošním ročníku budeme pokračovat v již zaběhlém systému šesti čísel, z nichž každé bude mít dominantní tematiku, která bude doplněna dalšími příspěvky tak, aby každá sekce nebo většina z nich byla zastoupena. Poslední šesté číslo má již od loňského roku dvě vedoucí témata a těmi jsou Bariatrie a Dětská gastroenterologie a hepatologie. V současné době jednáme se slovenskými kolegy ohledně doplnění koeditorů a upravujeme seznam recenzentů. Redakční rada se rozhodla ponechat v tomto roce stejný design obálky takový, jako byl v posledních 2 letech.

V minulém roce jsme zavedli zasílání informací předplatitelům časopisu o tom, že vyšlo nové číslo a dovolujeme si upozornit vždy na jeden významný článek. Budeme nadále pokračovat v krátkých souhrnech v sekci Výběr z mezinárodních časopisů, přinášející shrnutí nejvýznamnějších článků publikovaných v předních světových žurnálech. Mám radost, že mohu poděkovat mladým gastroenterologům a hepatologům, kteří se této sekce s velkým úspěchem ujali, za to, že odvádí výbornou práci a shrnutí článků poskytují našim čtenářům na vysoké úrovni. Koncem loňského roku byl kooptován nový koeditor pro sekci Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství, V. Teplan, který bude zajištovat články z této oblasti, které mají překryv do gastroenterologie hepatologie. Z hlediska významu časopisu oceňuji, že jsou v našem periodiku publikována doporučení pro diagnostiku a léčbu gastrointestinálních i hepatologických onemocnění, což dává časopisu nejen velkou odbornou prestiž, ale také mu otvírá významně větší šance pro vyšší citovanost. Velmi pozitivní je, že v tomto ohledu dobře spolupracují slovenští kolegové, zvláště Pracovná skupina pro IBD při SGS.

V srpnu 2017 jsme po několikaleté přípravě podali novou žádost o indexaci časopisu v časopisecké databázi PubMed. Stanovisko hodnoticí komise v americké Bethesdě bychom měli dostat v prvním kvartálu letošního roku. Časopis bude pochopitelně také u všech velkých gastroenterologických a hepatologických akcí, které se budou v tomto roce v Čechách a na Slovensku konat.

Za redakční radu a celý realizační tým časopisu Gastroenterologie a hepatologie vám přeji vše dobré v roce 2018 a radost při čtení našeho periodika.


prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

šéfredaktor časopisu

E-mail: milan.lukas@email.czŠtítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2018 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×