Mladá žena s expanzivním procesem v pravém hypogastriu


Autoři: M. Lukáš
Působiště autorů: Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s., Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(1): 8-9
Kategorie: Kvíz

Žena, narozená v roce 1984, v rodinné a osobní anamnéze bez závažných komorbidit, se dvěma graviditami a normálními porody přirozenou cestou, začala trpět od počátku roku 2016 tlakovými bolestmi v pravé polovině břicha s maximem v pravém podbřišku. Protože se symptomatologie v průběhu následujících 2 týdnů akcentovala, byla indikována k provedení apendektomie pro podezření na subakutně probíhající apendicititu. Při operaci byly překvapivě nalezeny ojedinělé fibrinové nálety na stěně céka, nicméně nález na terminálním ileu a na celém pravém tračníku nevykazoval nápadné odchylky od normy. Histologické vyšetření odstraněného apendixu prokázalo pouze katarální zánětlivé změny. Pooperační průběh byl bez komplikací. V březnu téhož roku bylo doplněno koloskopické vyšetření s cílem vyloučit Crohnovu chorobu. Endoskopický nález na celém tlustém střevě byl fyziologický, avšak intubace terminálního ilea se z technických důvodů nezdařila. V dalších 6 měsících byla pacientka bez větších obtíží. Od konce roku 2016 se začaly znovu objevovat tlakové bolesti v pravém podbřišku, ke kterým se později přidružily i zvýšené teploty a výrazná únava, nevýkonnost a námahová dušnost. V lednu 2017 byla proto hospitalizována v rajonní nemocnici s nálezem vysokých zánětlivých parametrů (CRP 108 mg/l) a hluboké mikrocytární anémie (Hb 76 g/l, Hct 0,24). USG vyšetření břicha nově objevilo přítomnost multilokulárního, cystického ložiska velikosti 70 × 50 mm, které bylo uloženo laterálně vedle ascendentu u zadní břišní stěny. CT vyšetření potvrdilo výše uvedený nález, punkce s pokusem drenáže ložiska cestou „pig tail“ katetru nebyla příliš efektivní, protože bylo získáno pouze několik mililitrů serózní tekutiny. Kultivačně byl masivně prokázán viridující streptokok, mikroskopicky erytrocyty, ostatní parametry vč. cytologie a nádorových markerů byly bez pozoruhodností. Podle citlivosti byla zavedena parenterální antibiotická léčba ciprofloxacinem s promptní klinickou odpovědí. V následujícím období až do října 2017 byla nemocná bez větších obtíží. V říjnu 2017 se opětovně objevily tlakové bolesti v pravé polovině břicha. V listopadu 2017 byla vyšetřena na našem pracovišti s cílem vyloučit komplikace při předpokládané Crohnově nemoci. Kontrolní USG břicha (obr. 1) potvrdilo již známý nález multilokulárního cystického ložiska, avšak sonografický nález na terminálním ileu a na pravém tračníku byl fyziologický. CT vyšetřením bylo verifikováno ložisko velikosti cca 100 × 32 × 43 mm nasedající na pravostranný m. ileopsoas, uložené těsně vedle laterální stěny ascendentu (obr. 2).

USG přiměřený nález na céku a na terminálním ileu, nehomogenní ohraničené ložisko multicystického vzhledu 55 × 45 mm (největší cysta 9 mm) v pravém mezogastriu v těsné souvislost s m. psoas, laterálně od vzestupného tračníku.
Obr. 1. USG přiměřený nález na céku a na terminálním ileu, nehomogenní ohraničené ložisko multicystického vzhledu 55 × 45 mm (největší cysta 9 mm) v pravém mezogastriu v těsné souvislost s m. psoas, laterálně od vzestupného tračníku.

CT vyšetření koronární a transverzální projekce – laterálně od vzestupného tračníku v peritoneální dutině vpravo v mezo- a hypogastriu protáhlý hypodenzní útvar 100 × 32 × 43 mm.
Obr. 2. CT vyšetření koronární a transverzální projekce – laterálně od vzestupného tračníku v peritoneální dutině vpravo v mezo- a hypogastriu protáhlý hypodenzní útvar 100 × 32 × 43 mm.

Vzhledem k nejasné etiologii nálezu, klinické symptomatologii a progredující velikosti útvaru byla nemocná indikována k otevřené laparotomii a ohledání dutiny břišní. Výkon byl proveden dne 8. ledna 2018 ve FN Královské Vinohrady (FNKV) v Praze prof. R. Gürlichem, který ve shodě s předoperačním popisem nalezl v pravém parakolickém prostoru myxoidní tumorózní hmoty. Celý tumor se podařilo extirpovat. Na nástěnném peritoneu laterálně od céka byly patrny drobné tuhé uzlíky, ze kterých byla provedena excize. Nález na pravém tračníku a na terminálním ileu byl operatérem hodnocen jako fyziologický. Následné histologické vyšetření bylo provedeno prof. V. Mandysem z FNKV v Praze.

Otázka:
Jaká je Vaše diagnóza?
Správná odpověď a komentář na str. 82


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2018 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×