Kreditovaný autodidaktický test: IBD


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(1): 84
Kategorie: Kreditovaný autodidaktický test

Vážení čtenáři, rádi bychom Vás informovali, že ve spolupráci s českou gastroenterologickou společností a českou lékařskou komorou jsme připravili autodidaktický test, za který můžete získat 2 kredity do celoživotního vzdělávání lékařů. Test je dostupný na webových stránkách časopisu http://www.csgh.info

1. Biosimilární infliximab (IFX) byl povolen k léčbě IBD Evropskou lékovou agenturou (EMA)

 • a) v listopadu 2015
 • b) v prosinci 2016
 • c) v září 2013
 • d) dosud povolen nebyl

2. Termín „patient-reported outcomes“ označuje

 • a) výsledky testu na fekální kalprotektin provedeného pacientem v domácím prostředí
 • b) subjektivní vnímání symptomů nemoci pacientem a jejich dopad na funkční stav pacienta a kvalitu jeho života
 • c) laboratorní výsledky pacientů provedené jeho praktickým lékařem
 • d) odpovědi na dotazník kvality života v rámci klinické studie

3. Ustekinumab (Stelara®) je v současné době používán k terapii:

 • a) revmatoidní artritidy a Crohnovy choroby
 • b) Crohnovy choroby, psoriázy a psoriatické artritidy
 • c) ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby
 • d) pouze Crohnovy choroby

4. U nemocného s IBD a sekundární ztrátou odpovědi byla zjištěna hladina IFX 0,5 μg/ml a nebyly identifikovány protilátky proti IFX. Jaký postup doporučíte?

 • a) intenzifikaci léčby IFX (zkrácení intervalu nebo navýšení dávky)
 • b) přechod na léčbu adalimumabem
 • c) přechod na léčbu ustekinumabem
 • d) léčbu systémovými kortikosteroidy

5. Ve studii TAXIT bylo prokázáno, že:

 • a) ve skupině proaktivního monitorování hladin IFX byl podíl relapsů shodný s kontrolní skupinou
 • b) terapeutické hladiny adalimumabu jsou vyšší ve srovnání s IFX
 • c) podíl relapsů byl ve skupině proaktivního monitorování nižší oproti skupině kontrolní
 • d) sledování farmakokinetických parametrů vedolizumabu není přínosné

6. Biologická terapie anti-TNF protilátkami v těhotenství:

 • a) je spojena s vyšším rizikem spontánních potratů
 • b) mírně zvyšuje riziko vrozených vývojových vad
 • c) zvyšuje riziko závažných infekčních komplikací u novorozenců
 • d) je bezpečná a nezvyšuje riziko komplikací pro plod ani pro matku

7. Míra nonadherence k medikamentózní léčbě u IBD pacientů dosahuje:

 • a) asi 20 %
 • b) není známa
 • c) až 85 %
 • d) 35–50 %

8. Termín „trough level“ označuje:

 • a) hladinu léku těsně před podáním další dávky
 • b) hladinu protilátek proti léku
 • c) maximální hladinu léku v krvi
 • d) hladinu léčiva v polovině dávkovacího intervalu

9. Označte správnou odpověď:

 • a) IFX a adalimumab prostupují placentou po koncentračním spádu rovnoměrně během celého těhotenství
 • b) adalimumab neprostupuje placentou do krevního oběhu plodu
 • c) hladiny IFX jsou u novorozenců exponovaných léku intrauterinně často vyšší, než hladiny léku v séru matky
 • d) hladiny léku u novorozence nikdy nemohou převýšit hladinu léku v séru matky

10. Léčba ustekinumabem je u nemocných již dříve léčených jinými biologiky:

 • a) potenciálně účinná
 • b) vždy neúčinná
 • c) kontraindikovaná vzhledem k riziku alergické reakce
 • d) vhodná jen v případě předchozí alergické reakce na IFX

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2018 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se