Kreditovaný autodidaktický test: gastrointestinální onkologie


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2017; 71(5): 454
Kategorie: Kreditovaný autodidaktický test

Vážení čtenáři, rádi bychom Vás informovali, že ve spolupráci s Českou gastroenterologickou společností a Českou lékařskou komorou jsme připravili autodidaktický test, za který můžete získat 2 kredity do celoživotního vzdělávání lékařů. Test je dostupný na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

1. Indikace k léčbě chronické hepatitidy B je:

 • a) přítomnost HBsAg negativity při anti-HBc pozitivitě
 • b) HBeAg pozitivní chronická hepatitida B s HBV DNA v séru < 2 000 IU/ml
 • c) pacienti s kompenzovanou jaterní cirhózou s přítomností HBV DNA v séru
 • d) a–c je správně

2. Mezi indikace drenáže pankreatické tekutinové kolekce patří:

 • a) akutní pankreatická tekutinová kolekce
 • b) asymptomatická pankreatická pseudocysta
 • c) akutní nekrotizující pankreatitida
 • d) symptomatická pankreatická pseudocysta nebo ohraničená pankreatická nekróza

3. Standardem léčby cervikální lokalizace spinocelulárního karcinomu jícnu je:

 • a) chirurgická léčba
 • b) definitivní chemoradioterapie
 • c) neoadjuvantní chemoradioterpie
 • d) perioperační chemoterapie

4. Ke zvýšení účasti cílové populace na screeningu kolorektálního karcinomu v roce 2014 vedlo:

 • a) zapojení gynekologů do screeningu
 • b) zapojení praktických lékařů do screeningu
 • c) masivní mediální kampaň
 • d) adresné zvaní cílové populace

5. Nejvyšší pokrytí cílové populace screeningem kolorektálního karcinomu sledujeme v kraji:

 • a) Olomouckém
 • b) Hlavní město Praha
 • c) Plzeňském
 • d) Vysočina

6. Mezi rizikové faktory lokální reziduální neoplazie patří:

 • a) velikost léze ≥ 10 mm
 • b) en bloc endoskopická mukózní resekce
 • c) piece meal endoskopická mukózní resekce
 • d) tubulární adenom s low-grade dysplastickými změnami

7. Pacienti s IBD léčení anti-TNF terapií mají vyšší riziko vzniku:

 • a) basaliomu
 • b) spinocelulárního karcinomu kůže
 • c) maligního melanomu kůže
 • d) cholangiocelulárního karcinomu

8. Nejčastější lokalizací uvíznutí žlučového kamenu při biliárním ileu je:

 • a) orální rektum
 • b) preterminální ileum
 • c) duodenum
 • d) lienální flexura

9. Mezi preferovanou léčbu metastázy plic u kolorektálního karcinomu patří:

 • a) chirurgická terapie v případě resekabilního nálezu
 • b) radiofrekvenční ablace v případě neresekabilního nálezu
 • c) kombinace chirurgické léčby a radiofrekvenční ablace
 • d) a–c je správně

10. Lze u pacientů s HBV infekcí po transplantaci jater ukončit podávání hyperimunního imunoglobulinu v rámci prevence rekurence infekce HBV?

 • a) nelze ukončit nikdy
 • b) lze ukončit po 12 měsících, ale profylaxe nukleotidovými analogy musí pokračovat
 • c) lze ukončit u pacientů s nízkým rizikem rekurence infekce HBV, ale profylaxe nukleotidovými analogy musí pokračovat
 • d) podávání hyperimunního imunoglobulinu v rámci prevence rekurence infekce HBV není indikováno a profylaxe probíhá pouze nukleotidovými analogy

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 5

2017 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×