Endoskopická drenáž pankreatických tekutinových kolekcií – 6-ročná skúsenosť v terciárnom gastroenterologickom centre v období rokov 2006–2012


Autoři: M. Kliment 1,2;  O. Urban 2,3;  P. Fojtík 2;  M. Straka 4;  M. Lovecek 5;  J. Krátký 6;  P. Holéczy 7
Působiště autorů: Gastroenterologie und Hepatologie, Klinik für Innere Medizin, Vivantes Klinikum Spandau, Berlin, Germany 1;  Research Institute AGEL, Digestive Disease Center, Vitkovice Hospital, Ostrava, Czech Republic 2;  Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech Republic 3;  Department of Surgery, J. G. Mendel Oncological Center, Novy Jicin Hospital, Czech Republic 4;  1st Department of Surgery, Faculty of Medicine, Palacky University, University Hospital Olomouc, Czech Republic 5;  Department of Radiology, Vitkovice Hospital, Ostrava, Czech Republic 6;  Department of Surgery, Vitkovice Hospital, Ostrava, Czech Republic 7
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2017; 71(3): 199-207
Kategorie: Digestivní endoskopie: původní práce
doi: 10.14735/amgh2017199

Souhrn

Úvod:
Medzi ohraničené pankreatické tekutinové kolekcie patria pseudocysty a ohraničené pankreatické nekrózy (WOPN – walled-off pancreatic necrosis). Vznikajú ako komplikácie akútnej alebo chronickej pankreatitídy. Endoskopická transmurálna drenáž (ETD) je v súčasnosti metódou voľby v ich liečbe.

Metodika:
Vykonali sme retrospektívnu analýzu prospektívne zbieraných dát od pacientov, ktorí absolvovali ETD pseudocysty pankreasu alebo WOPN v jednom terciárnom gastroenterologickom centre počas intervalu 6 rokov. Zhodnotili sme technický úspech, krátkodobý a dlhodobý klinický úspech ETD ohraničených pankreatických tekutinových kolekcií. Porovnali sme efektivitu ETD vykonanej duodenoskopom (CTD) a echoendoskopom (EUD), pričom výber techniky spočíval v individuálnom rozhodnutí endoskopistu.

Výsledky:
V súbore 54 pacientov so symptomatickou pseudocystou alebo WOPN bol technický úspech ETD 94,4 % a nelíšil sa medzi EUD (100 %) a CTD (88,6 %) pri cielenej selekcii techniky (p = 0,104). Komplikácie sa vyskytli celkovo u 31,5 % pacientov, bez rozdielu medzi CTD a EUD (38,5 vs. 25 %; p = 0,382). Klinický efekt pretrvával 3 mesiace po inzercii drénov u 92,5 % pacientov s iniciálne technicky úspešnou drenážou a 6 mesiacov po extrakci drénov u 88,6 % pacientov s klinickým úspechom 3 mesiace po inzercii drénov, pričom sa nelíšil medzi EUD a CTD (3 mesiace po inzercii drénov: 90,5 vs. 94,8 %; p = 1,0; 6 mesiacov po extrakcii drénov: 100 vs. 77,8 %; p = 0,104). Z 51 pacientov s iniciálnou technicky úspešnou ETD pretrvával terapeutický efekt 6 mesiacov po extrakcii drénov u 62,7 % pacientov.

Záver:
Technický úspech, krátkodobý a dlhodobý klinický úspech ETD ohraničených pankreatických tekutinových kolekcií v súbore 54 pacientov bol 94,4, 92,5 a 88,6 %. Endosonografia má významnú úlohu v tejto terapii v prítomnosti žalúdočných varixov alebo neprítomnosti vyklenutia steny žalúdka. Pri cielenej selekcii techniky však nie je rozdiel v technickom a klinickom úspechu medzi EUD a CTD.

Kľúčové slová:
akútna pankreatitída – pseudocysta pankreasu – endosonographia – ohraničená pankreatická nekróza – endoskopická drenáž

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Doručeno:
25. 4. 2017

Přijato:
11. 5. 2017


Zdroje

1. Yadav D, Lowenfels AB. The epidemiology of pancreatitis and pancreatic cancer. Gastronterology 2013; 144 (6): 1252–1261. doi: 10.1053/j.gastro.2013.01.068.

2. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C et al. Classification of acute pancreatitis-2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut 2013; 62 (1): 102–111. doi: 10.1136/gutjnl-2012-302779.

3. Usatoff V, Brancatisano R, Williamson RC. Operative treatment of pseudocysts in patients with chronic pancreatitis. Br J Surg 2000; 87 (11): 1494–1499.

4. Grimm H, Binmoller KF, Soehendra N. Endosonography guided drainage of a pancreatic pseudocyst. Gastrointest Endosc 1992; 38 (2): 170–171.

5. Bergman S, Melvin WS. Operative and nonoperative management of pancreatic pseudocysts. Surg Clin North Am 2007; 87 (6): 1447–1460.

6. Dávila-Cervantes A, Gómez F, Chan C et al. Laparoscopic drainage of pancreatic pseudocysts. Surg Endosc 2004; 18 (10): 1420–1426.

7. Szentes MJ, Traverso LW, Kozarek RA et al. Invasive treatment of pancreatic fluid collections with surgical and nonsurgical methods. Am J Surg 1991; 161 (5): 600–605.

8. Adams DB, Anderson MC. Percutaneous catheter drainage compared with internal drainage in the management of pancreatic pseudocyst. Ann Surg 1992; 215 (6): 571–576.

9. Fotoohi M, D’Agostino HB, Wollman B et al. Persistent percutaneous fistula after percutaneous drainage of pancreatic fluid collections: role of cause and severity of pancreatitis. Radiology 1999; 213: 573–578.

10. Baron TH. Endoscopic drainage of pancreatic pseudocysts, abscesses and organized (walled-off) necrosis. In: Baron TH, Kozarek R, Carr-Locke DL. ERCP. Philadelphia: Elsevier 2008: 475–493.

11. Baron TH, Harewood GC, Morgan DE et al. Outcome differences after endoscopic drainage of pancreatic necrosis, acute pancreatic pseudocysts, and chronic pancreatic pseudocysts. Gastrointest Endosc 2002; 56 (1): 7–17.

12. Park DH, Lee SS, Moon SH et al. Endoscopic ultrasound-guided versus conventional transmural drainage for pancreatic pseudocysts: a prospective randomized trial. Endoscopy 2009; 41 (10): 842–848. doi: 10.1055/s-0029-1215133.

13. Varadarajulu S, Christein J, Tamhane A et al. Prospective randomzed trial comparing EUS and EGD for transmural drainage of pancreatic pseudocysts. Gastrointest Endosc 2008; 68 (6): 1102–1111. doi: 10.1016/j.gie.2008.04.028.

14. Kahaleh M, Shami VM, Conaway MR et al. Endoscopic ultrasound drainage of pancreatic pseudocyst: a prospective comparison with conventional endoscopic drainage. Endoscopy 2006; 38: 355–359.

15. Siddiqui AA, Kowalski TE, Loren DE et al. Fully covered self-expanding metal stents versus lumen-apposing fully covered self-expanding metal stent versus plastic stents for endoscopic drainage of pancreatic walled-off necrosis: clinical outcomes and success. Gastrointest Endosc 2017; 85 (4): 758–765. doi: 10.1016/j.gie.2016.08.014.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná
Článek Rifaximin

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2017 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×