Dětská gastroenterologie a hepatologie


Autoři: K. Mitrová
Působiště autorů: Oddělení dětské gastroenterologie, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha ;  Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s., Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2016; 70(6): 471
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

s blížícím se koncem roku Vám v posledním letošním vydání opět přinášíme i několik sdělení z dětské gastroenterologie. Nejen v pediatrii převládá poslední dobou snaha minimalizovat zátěž pa­cienta opakovaným prováděním invazivních vyšetření. Stále častěji se tak v dětské i dospělé medicíně mluví o možnostech neinvazivní dia­gnostiky či monitoringu nemocí.

K posunu tak před několika lety došlo např. při stanovení dia­gnózy celiakie. U přesně definované skupiny dětských pa­cientů již totiž podle doporučení Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN) není nutné provádění enterobio­­psie. Podmínkou je ale přítomnost klinických symp­tomů, pozitivita anti-transglutaminázových protilátek 10× nad normu, verifikovaná pozitivitou endomyziálních protilátek, a pozitivní rizikový genotyp HLA-DQ2/ DQ8. Na význam HLA genotypizace a její vysokou negativní prognostickou hodnotu při stanovení dia­gnózy celiakie poukazuje článek autorů Kubina et al [1]. Slovenským kolegům se tak právě díky genotypizaci podařilo ve skupině pa­cientů původně sledovaných pro celiakii tuto dia­gnózu vyloučit.

Oblastí, které je v současnosti v dětské gastroenterologii věnována největší pozornost, je nepochybně problematika idiopatických střevních zánětů (IBD). Narůstající incidence, posun manifestace do nižších věkových skupin i častější výskyt závažnějších forem posouvá i výzkum v dané oblasti stále kupředu. Jedním z neinvazivních markerů, díky kterému bylo možné významně snížit zátěž dětských pa­cientů, je fekální kalprotektin. Jeho využitím a správnou interpretací výsledků se zabývá práce autorů Čopová et al [2]. Autoři zmiňují jeho využití při odlišení od funkčních poruch, což vede ke snížení počtu dětí indikovaných k provedení dia­gnostické koloskopie. Vzhledem k tomu, že jeho hodnoty korelují s klinickými, endoskopickými i histologickými nálezy lépe než sérologické markery zánětu, hraje významnou roli v neinvazivní monitoraci pa­cientů s IBD.

Tímto vydáním se s Vámi neloučíme na dlouho. Již v prvním čísle roku 2017 bychom Vám rádi přinesli update současných Doporučení pro dia­gnostiku a léčbu IBD u dětí. Měl by zohledňovat změny a novinky, ke kterým došlo v posledních letech. Pevně věříme, že tím zlepšíme jak péči o dětské pa­cienty s IBD, tak i informovanost gastroenterologů pro dospělé, kteří by se s danou problematikou mohli ve své praxi setkat.

S přáním příjemného čtení a klidných svátků,

MUDr. Katarína Mitrová, Ph.D.

koeditorka sekce dětská gastroenterologie a hepatologie

katarina.mitrova@gmail.comZdroje

1. Kubina M, Čierna I, Székyová D et al. Niektoré genetické determinanty celiakie, význam HLA typizácie v klinickej praxi a zastúpenie HLA-DQ haplotypov v súbore 306 detských pa­cientov. Gastroent Hepatol 2016; 70(6): 475– 479. doi: 10.14735/ amgh2016475.

2. Čopová I, Hradský O, Zárubová K et al. Význam fekálního kalprotektinu v dia­gnostice a sledování dospělých a dětských pa­cientů s idiopatickými střevními záněty. Gastroent Hepatol 2016; 70(6): 480– 484. doi: 10.14735/ amgh2016480.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná
Článek Bariatrie

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2016 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se