1st National Congress of Gastrointestinal Oncologywith international participation


Autoři: P. Vítek 1,2
Působiště autorů: Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.  o. 1;  Lékařská fakulta OU v Ostravě 2
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2016; 70(6): 544
Kategorie: Zpráva z akce

Ve dnech 3.– 5. 11. 2016 se v hotelu Diplomat v Praze konal 1. národní kongres gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí. Vlastní akci předcházel 2. 11. 2016 jednodenní endoskopický workshop, který se konal na endoskopickém pracovišti I. interní kliniky Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze. Workshop zahrnoval výkony terapeutické endoskopie se zaměřením na léčbu časných neoplazií trávicího traktu. Bylo provedeno několik endoskopických resekcí metodami endoskopické mukózní resekce (EMR) i endoskopické submukózní disekce (ESD), radiofrekvenční ablace Barrettova jícnu s low-grade dysplazií a několik endosonografických zákroků. Endoskopie prováděli lékaři z domácích pracovišť, hlavním zahraničním hostem akce pak byl profesor Wu Qi z Peking University Cancer Hospital, který provedl excelentní ESD v rektu a EMR v duodenu. Akce zaujala velmi dobrou organizací a vysokou kvalitou diskuze i obrazu, který byl přenášen do přednáškového sálu v areálu ÚVN.

Od čtvrtka následoval vlastní odborný přednáškový program, který se po většinu kongresu odehrával ve dvou paralelních sekcích. Autor tohoto sdělení se proto mohl osobně zúčastnit pouze části přednášek, níže uvedený referát je tedy nutně inkompletní.

Čtvrteční program byl věnován neoplaziím jícnu a žaludku. Přes narůstající incidenci adenokarcinomu u nás zatím zůstává nejčastější neoplazií jícnu spinocelulární karcinom, u kterého je efektivní depistáž rizikových skupin. Monther Bajbouj z Mnichova v diskuzi zmínil, že v Německu je u všech nemocných s nádory hlavy a krku standardně prováděna gastroskopie k vyloučení duplicity v jícnu. V terapii časných stadií obou typů nádorů excelují metody endoskopické resekce, jejichž přehled precizně prezentoval Jan Martínek. Možnosti chirurgické léčby karcinomu jícnu shrnul Alexandr Pazdro a Jindřich Fínek společně s Miladou Zemanovou ve svých sděleních probrali neoadjuvantní či adjuvantní onkologickou terapii. Incidence karcinomu žaludku v ČR sice nadále klesá, chirurgické výkony se dle sdělení Miloslava Dudy provádějí na poměrně velkém počtu pracovišť. Kontroverzím chirurgické léčby karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce bylo proto věnováno samostatné sympozium. Fantastickou přednášku o moderní molekulární klasifikaci karcinomu žaludku přednesl Florian Lordick z Lipska, prezident světového kongresu o karcinomu žaludku, který se bude konat v roce 2019 v Praze.

Účastníci endoskopického workshopu v Ústřední vojenské nemocnici Praha.
Fig. 1. Participants at the endoscopic workshop in the Military University Hospital Prague.
Obr. 1. Účastníci endoskopického workshopu v Ústřední vojenské nemocnici Praha. Fig. 1. Participants at the endoscopic workshop in the Military University Hospital Prague.

Současný prezident UEG Michael Manns při přednášce.
Fig. 2. Current United European Gastroenterology president Michael Manns during his lecture.
Obr. 2. Současný prezident UEG Michael Manns při přednášce. Fig. 2. Current United European Gastroenterology president Michael Manns during his lecture.

Páteční program byl věnován hepatocelulárnímu karcinomu, pankreatobiliárním neoplaziím a problematice gastrointestinálních stromálních tumorů a neuroendokrinních tumorů. Současný prezident United European Gastroenterology, Michael Manns z Hannoveru, prezentoval přínos nových léčebných režimů infekce viru hepatitidy C pro snížení výskytu jejich komplikací, především pak hepatocelulárního karcinomu. Následující sympozium bylo zaměřeno na pokroky v diagnostice a léčbě karcinomu pankreatu. Miroslav Zavoral zdůraznil nutnost rychlé diagnostiky u části pacientů s recentním pankreatogenním diabetes mellitus ve věku nad 50 let, který je spojen s váhovým poklesem (DM T3c). Vzhledem k tomu, že se tito pacienti prakticky nevyskytují v ambulancích gastroenterologů, bude nutno do diagnostiky zapojit diabetology a praktické lékaře. Tomáš Hucl podrobně rozebral prekurzorové léze karcinomu pankreatu a Miroslav Ryska pak chirurgickou léčbu tohoto onemocnění. Jan Mazanec ve svém sdělení precizně definoval Leedský protokol pro patologické zpracování a z něho vyplývající správný staging karcinomu v resekátu. Helmut Friess z Mnichova pak ve svém skvěle dokumentovaném sdělení podpořil časnou resekci pankreatu i v případech bez histologické verifikace, v následné diskuzi pak zazněla řada podnětů pro zrychlení prezentace těchto nemocných na multioborových seminářích.

V sobotu byl program zaměřen především na kolorektální karcinom a koloskopii. Ladislav Dušek prezentoval příznivá data o snižující se incidenci a mortalitě na kolorektální karcinom v ČR. Štěpán Suchánek ve svém sdělení potvrdil, že postupně dochází ke zvyšování pokrytí cílové populace screeningem, screeningový program v ČR probíhá v souladu s aktuálními evropskými doporučeními. Výzvou do budoucna je individualizace screeningu u pacientů s vyšším rizikem onemocnění, mezi které patří obezita, diabetes, metabolický syndrom a mužské pohlaví. Klíčovým nástrojem screeningu zůstává koloskopie, o jejich přínosech a rizicích hovořil Michal Kaminský z Varšavy, jehož práce významně posunuly monitoraci kvality koloskopie v klinické praxi. V současné době v Evropě probíhá několik prospektivních multicentrických studií, které by měly v horizontu 8– 10 let zodpovědět otázku, zda screening s pomocí koloskopie jako jediné metody snižuje mortalitu na kolorektální karcinom. Kvalitě koloskopie bylo věnováno i samostatné sympozium, na kterém vystoupil Sergio Cadoni z Cagliari, který patří k průkopníkům vodou asistované koloskopie. Sdělení o očistě střeva přednesl Jiří Cyrany, standardem je dělené podání přípravného roztoku. Ivana Mikoviny Kajzrlíková podrobně prezentovala parametry kvality koloskopie, současným minimem je sledování adenoma detection rate, intubace céka a komplikací výkonu. Přemysl Falt pak dal návod, jak si poradit v případech obtížné koloskopie. Faktory, které predikují obtížnou koloskopii, jsou ženské pohlaví, nízký body mass index, anamnéza pánevní operace a anxiozita pacienta před výkonem. Martin Liberda pečlivě rozebral současná doporučení pro vedení antitrombotické terapie v období kolem koloskopie.

Kromě standardních přednáškových sekcí byl kongres doplněn interaktivními prezentacemi zajímavých kazuistik z klinické praxe, elektronickou prezentací vítězných posterů a snídaněmi s experty. Mezioborová platforma kongresu vyvolala velmi živou diskuzi mezi gastroenterology, chirurgy, patology, radiology, onkology a dalšími odbornostmi. Na akci se celkem registrovalo 414 lékařů, v přednáškových sálech bylo plno. Organizátoři zajistili účast špičkových zahraničních expertů a je dobrou zprávou, že některé z nich budeme moci u nás přivítat i v příštím roce na kongresu České gastroenterologické společnosti (ČGS) v Ostravě. Pokud Vám v nabitém programu kongresu některé sdělení uniklo, můžete se s ním seznámit v prosinci na stránkách videoknihovny ČGS (http://video.endoscopy.cz).

Co říci závěrem? První ročník Národního kongresu gastrointestinální onkologie byl skutečně nebývale úspěšný, je proto potřeba především poděkovat organizátorům v čele s Miroslavem Zavoralem za skvěle odvedenou práci. Již nyní se můžeme těšit na druhý ročník, který se bude konat v Praze v roce 2018.

MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA

Beskydské gastrocentrum

Interní oddělení

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

El. Krásnohorské 321

738 01 Frýdek-Místek

vitekp@nemfm.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2016 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se