Biosimilární infliximab v terapii anti-TNF naivních pacientů s IBD – jednoleté klinické sledování


Autoři: M. Kolár 1;  D. Ďuricová 1,2;  M. Bortlík 1,3;  V. Hrubá 1;  N. Machková 1;  K. Mitrová 1,4;  K. Malickova 5;  M. Lukas Jr 1;  M. Lukas 1,5
Působiště autorů: IBD Clinical and Research Centre, ISCARE I. V. F. a. s., Prague, Czech Republic 1;  Institute of Pharmacology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague and the General University Hospital in Prague, Czech Republic 2;  Department of Internal Medicine, Charles University and Military Hospital in Prague, Czech Republic 3;  Department of Paediatrics, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and Motol University Hospital, Prague, Czech Republic 4;  Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Dia­gnostics, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague and the General University Hospital in Prague, Czech Republic 5
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2016; 70(6): 514-522
Kategorie: IBD: původní práce
doi: 10.14735/amgh2016514

Souhrn

Úvod:
Biosimilární infliximab (IFX) je pro léčbu idiopatických střevních zánětů (IBD) v Evropské unii schválen od září 2013. Schvalovací proces zahrnoval extrapolaci výsledků laboratorních a klinických zkoušek z jiných indikací, zejména revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy. Ověření předpokládané účinnosti a bezpečnosti biosimilárního IFX u populace pacientů s IBD bylo očekáváno s výsledky z klinické praxe. Doposud jsou však pouze omezené zkušenosti s účinností a bezpečností přípravku z pohledu dlouhodobé udržovací terapie IBD.

Metody:
Předmětem analýzy byla data získaná od naivních konsekutivních pacientů trpících Crohnovou chorobou (CD) či ulcerózní kolitidou (UC), kterým byla nově nasazena léčba biosimilárním IFX mezi lednem 2015 a květnem 2016. Na základě klinického stavu, laboratorních výsledků a endoskopického nálezu byli pacienti klasifikováni jako neodpovídající, částečně odpovídající či zcela odpovídající na léčbu. Kromě klinického a endoskopického hodnocení byla měřena hladina C reaktivního proteinu, fekálního kalprotektinu, hodnocen krevní obraz, sérové hladiny IFX a přítomnost protilátek proti IFX. Pravidelně byly zaznamenávány nežádoucí příhody. Analýza byla provedena k 54. týdnu léčby.

Výsledky:
Do hodnocení bylo zařazeno 140 pacientů (CD 107; UC 33). Celkově na indukční terapii odpovědělo 94 % pacientů s CD a 82 % s UC. V týdnu 54 byla četnost odpovědi 87 % v případě CD a 60 % v případě UC; 47 %, resp. 36 % pacientů bylo ve stadiu remise. Ke slizničnímu hojení ve 14. týdnu došlo u 52 % pacientů s UC a 96 % pacientů s perianálním postižením zaznamenalo zlepšení nálezu, z toho u 59 % došlo k úplnému zastavení sekrece. Zaznamenán byl zřejmý steroidy šetřící efekt u obou skupin. Ke konci sledování terapie IFX pokračovala u 83 % pacientů (89 % CD, 64 % UC). Farmakokinetické vlastnosti, imunogenicita a četnost a charakter nežádoucích příhod byly plně srovnatelné s originálním přípravkem.

Závěr:
Biosimilární IFX se dosud jeví v léčbě IBD jako účinná a bezpečná alternativa, která dosahuje srovnatelného terapeutického efektu bez dodatečných bezpečnostních rizik v porovnání s originálním přípravkem.

Klíčová slova:
podobné biologické léčivé přípravky – infliximab – idiopatické střevní záněty

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Doručeno:
23. 10. 2016

Přijato:
23. 11. 2016


Zdroje

1. Park W, Yoo DH, Jaworski J et al. Comparable long-term efficacy, as assessed by patient-reported outcomes, safety and pharmacokinetics, of CT-P13 and refer­ence infliximab in patients with ankylosing spondylitis: 54-week results from the randomized, parallel-group PLANETAS study. Arthritis Res Ther 2016; 18: 25. doi: 10.1186/ s13075-016-0930-4.

2. Yoo DH, Racewicz A, Brzezicki J et al. A phase III randomized study to evaluate the efficacy and safety of CT-P13 compared with reference infliximab in patients with active rheumatoid arthritis: 54-week results from the PLANETRA study. Arthritis Res Ther 2016; 18: 82. doi: 10.1186/ s13075-016-0981-6.

3. Choe JY, Prodanovic N, Niebrzydowski Jet al. A randomised, double-blind, phase III study comparing SB2, an infliximab bio­similar, to the infliximab refer­ence product Remicade in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis despite methotrexate therapy. Ann Rheum Dis 2015. In press. doi: 10.1136/  annrheumdis-2015-207764.

4. Keil R, Wasserbauer M, Zádorová Z et al. Clinical monitoring: infliximab bio­similar CT-P13 in the treatment of Crohn’s dis­-ease and ulcerative colitis. Scand J Gastroenterol 2016; 51(9): 1062–1068. doi: 10.3109/ 00365521.2016.1149883.

5. Gecse KB, Lovász BD, Farkas K et al. Efficacy and safety of the bio­similar infliximab CT-P13 treatment in inflammatory bowel diseases: a prospective, multicentre, nationwide cohort. J Crohns Colitis 2016; 10(2): 133–140. doi: 10.1093/  ecco-jcc/ jjv220.

6. Farkas K, Rutka M, Golovics PA et al. Efficacy of infliximab bio­similar CT-P13 induction therapy on mucosal healing in ulcerative colitis. J Crohns Colitis 2016; 10(11): 1273–1278.

7. Jung YS, Park DI, Kim YH et al. Efficacy and safety of CT-P13, a bio­similar of infliximab, in patients with inflammatory bowel disease: a retrospective multicenter study. J Gastroenterol Hepatol 2015; 30(12): 1705–1712. doi: 10.1111/ jgh.12997.

8. Jahnsen J, Detlie TE, Vatn S et al. Biosimilar infliximab (CT-P13) in the treatment of inflammatory bowel disease: a Norwegian observational study. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2015; 9 (Suppl 1): 45–52. doi: 10.1586/ 17474124.2015.1091308.

9. Fidder H, Schnitzler F, Ferrante M et al.Long-term safety of infliximab for the treatment of inflammatory bowel dis­ease: a single-centre cohort study. Gut 2009; 58(4): 501–508. doi: 10.1136/ gut. 2008.163642.

10. Schnitzler F, Fidder H, Ferrante M et al. Long-term outcome of treatment with infliximab in 614 patients with Crohn’s disease: results from a single-centre cohort. Gut 2009; 58(4): 492–500. doi: 10.1136/ gut.2008.155812. Epub 2008 Oct 2.

11. Rutgeerts P, Sandborn WJ, Feagan BG et al. Infliximab for induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med 2005; 353(23): 2462–2476.

12. Rutgeerts P, Feagan BG, Lichtenstein GR et al. Comparison of scheduled and episodic treatment strategies of infliximab in Crohn’s disease. Gastroenterology 2004; 126(2): 402–413.

13. Present DH, Rutgeerts P, Targan S et al. Infliximab for the treatment of fistulas in patients with Crohn’s disease. N Engl J Med 1999; 340(18): 1398–1405.

14. Bortlik M, Duricova D, Malickova K et al. Infliximab trough levels may predict sustained response to infliximab in patients with Crohn’s disease. J Crohns Colitis 2013; 7(9): 736–743. doi: 10.1016/ j.crohns.2012.10.019.

15. Billiet T, Cleynen I, Ballet V et al. Prognostic factors for long-term infliximab treatment in Crohn’s disease patients: a 20-year single centre experience. Aliment Pharmacol Ther 2016; 44(7): 673–683. doi: 10.1111/ apt.13754.

16. Papamichael K, Van Stappen T, Vande Casteele N et al. Infliximab Concentration thresholds during induction therapy are associated with short-term mucosal healing in patients with ulcerative colitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2016; 14(4): 543–549. doi: 10.1016/ j.cgh.2015.11.014.

17. Ungar B, Levy I, Yavne Y et al. Optimizing anti-TNF-a therapy: serum levels of infliximab and adalimumab are associ­ated with mucosal healing in patients with inflammatory bowel diseases. Clin Gastroenterol Hepatol 2016; 14(4): 550–557. doi: 10.1016/ j.cgh.2015.10.025.

18. Davidov Y, Ungar B, Bar-Yoseph H et al. Association of induction infliximab levels with clinical response in perianal Crohn’s dis­ease. J Crohns Colitis 2016. In press.

19. Yarur AJ, Jain A, Sussman DA et al. The association of tissue anti-TNF drug levels with serological and endoscopic disease activity in inflammatory bowel disease: the ATLAS study. Gut 2016; 65(2): 249–255. doi: 10.1136/ gutjnl-2014-308099.

20. Ben-Horin S, Yavzori M, Benhar I et al. Cross-immunogenicity: antibodies to infliximab in Remicade-treated patients with IBD similarly recognise the bio­similar Remsima. Gut 2016; 65: 1132–1138. doi: 10.1136/ gutjnl-2015-309290.

21. Gils A, Van Stappen T, Dreesen E et al. Harmonization of infliximab and anti-infliximab assays facilitates the comparison between originators and biosimilars in clinical samples. Inflamm Bowel Dis 2016; 22: 969–975. doi: 10.1097/ MIB.0000000000000709.

22. Malíčková K, Ďuricová D, Bortlík M et al. Serum trough infliximab levels: a comparison of three different immunoassays for the monitoring of CT-P13 (infliximab) treatment in patients with inflammatory bowel disease. Biologicals 2016; 44(1): 33–36. doi: 10.1016/ j.bio­logicals.2015.09.005.

23. Jha A, Upton A, Dunlop WC et al. The budget impact of bio­similar infliximab (Remsima®) for the treatment of autoimmune diseases in five European countries. Adv Ther 2015; 32(8): 742–756. doi: 10.1007/ s12325-015-0233-1.

24. Brodszky V, Rencz F, Péntek M et al. A budget impact model for bio­similar infliximab in Crohn’s disease in Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res 2016; 16(1): 119–125. doi: 10.1586/ 14737167.2015.1067142.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2016 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se