Prof. Jiří Nevoral on the occasion of his 70th birthday


Autoři: J. Bronský
Působiště autorů: Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(2): 144
Kategorie: Různé: osobní zprávy

V nedávné době oslavil prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc., sedmdesáté narozeniny. Prof. Nevorala znám již přes deset let a z mého pohledu se za ta léta prakticky nezměnil a neztratil nic ze svého přehledu v oboru dětské gastroenterologie. Stále dokáže být svým kolegům dobrým rádcem a na prvním místě pro něj je a vždy byl pacient – a to nikoli pacient ve smyslu laboratorních výsledků na monitoru počítače, ale jeho klinický stav. A to je – přiznejme si – v dnešní době stále vzácnější úkaz.

Prof. Nevoral promoval na Fakultě dětského lékařství UK v Praze. Po promoci nastoupil v Plzni a od roku 1968 pracoval na I. dětské klinice Fakulty dětského lékařství v Praze a potom ve Fakultní nemocnici v Motole, kde působí dodnes. Po složení dvou atestací z pedia­trie se začal věnovat gastro­enterologii. V roce 1985 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Některé hodnoty žaludeční sekrece a jejich využití v pedia­trické praxi. V roce 1991 byl habilitován docentem a v roce 2005 jmenován profesorem pediatrie UK v Praze.

Prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.

Prof. Nevoral založil v Motole moderní pracoviště dětské gastroenterologie. V letech, kdy se začaly do praxe zavádět endoskopické metody, se učil endoskopiím na pracovišti prof. Friče a postupně vybudoval plně vybavené endo­skopické centrum, kde je dnes možno provádět celé spektrum běžných diagnostických i terapeutických výkonů u dětí včetně kojenců. Zkušenosti pro modernizaci pracoviště si přivážel ze zahraničních stáží. Absolvoval několika­měsíční zahraniční studijní pobyty na klinikách, které byly zaměřeny na dětskou gastroenterologii, ve Švédsku ve Stockholmu a Lundu, v belgickém Bruselu a německém Hannoveru. Opakovaně navštěvoval gastro­enterologické pracoviště dětské kliniky v Heidel­bergu. Ze zahraničí přivážel nové nápady do klinické praxe, jako např. pověstný „Nevoralův šupec“ – rychlopřípravný roztok pro přípravu dětí před kolonoskopií.

I na zahraničním poli byl prof. Nevoral vždy aktivní a jeho spolupráce a kontakty se zahraničními kolegy přinášely prospěch i české dětské gastro­enterologii jako celku. Byl dlouhá léta nejvýznamnějším českým zástupcem v Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN) a dodnes udržuje velmi aktivní kontakty i s kolegy z německé Gesellschaft für pädiatrische Gastro­enterologie und Ernährung. V roce 2003 byl prezidentem kongresu ESPGHAN, který se konal v Praze a překonal počtem účastníků historický rekord. Prof. Nevoral byl několik let předsedou a nyní je členem výboru Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu při České pediatrické společnosti, je předsedou Společnosti pro probiotika a prebiotika a členem redakční rady časopisu Postgraduální medicína. Také přednáší českým i zahraničním studentům 2. lékařské fakulty a aktivně působí jako přednášející v ILF.

Na seznamu publikační činnosti prof. Nevorala jsou uvedeny dvě mono­grafie: Onemocnění jater v dětském věku a Výživa v dětském věku a napsal i několik kapitol věnovaných dětské gastroenterologii v dalších mono­grafiích. Je autorem a spoluautorem celkem 180 článků v českých a zahraničních časo­pisech a byl řešitelem a spoluřešitelem několika grantů. V současné době pracuje jako vedoucí gastroentero­logického oddělení Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze. Z uvedeného výčtu vyplývá, že i přes svůj věk je prof. Nevoral stále velmi aktivním člověkem a že jej práce v oboru dětské gastro­enterologie a výživy stále baví.

V soukromí je prof. Nevoral velmi dobrým vypravěčem a v jeho přítomnosti se jistě nebudete nudit. Tak tedy, pane profesore, přejeme Vám ještě dlouhá léta aktivního života, neutuchající elán a mnoho pracovních a osobních úspěchů a hlavně nikdy nekončící množství různých zajímavých životních situací, z nichž budete moci čerpat inspiraci pro své historky.

Za Vaše kolegy

doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

bronsky@email.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2012 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se