Dobré zprávy


Autoři: R. Brůha
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(2): 82
Kategorie: Editorial

Milí čtenáři,

po necelém roce k Vám přichází další číslo časopisu věnované hepatologické problematice. Je to důkazem skutečnosti, že hepatologie je oborem, který má co říci nejen hepatologům, ale i ostatním čtenářům našeho časopisu. Jedná se o obor využívající nejmodernější poznatky vědy jak v diagnostice, tak léčbě, ale i ve screeningu jaterních chorob. Díky rozvoji vědy bylo možno poznat molekulární podstatu velké části jaterních chorob, bylo možno zkvalitnit život pacientů s chronickými jaterními chorobami a bylo možno prodloužit život pacientů s pokročilou fází jaterní cirhózy. Důkazem jsou i články v aktuálním čísle časopisu, které také ukazují šíři oboru.

Nedávno byl na jednom ze zpravodajských internetových serverů vyhlášen den dobrých zpráv. Byl bych rád, kdyby poslem dobrých zpráv byl trvale i náš časopis. Pozitivních zpráv je v dnešním čísle několik. Především zde naleznete komentář k publikaci spolu­pracovníků z IKEM, 1. LF UK a nizozemského pracoviště, který byl otištěn v prestižním mezinárodním časopise a popisuje nově objevenou molekulární podstatu Rotorova syndromu [1]. Tomuto tématu je věnován i obrázek na titulní stránce, který převratný objev zjednodušeně zobrazuje. Jedná se o jeden z největších úspěchů české vědy v oblasti hepatologie z poslední doby; ne-li vůbec největší. Není výsledkem náhodným, ale jedná se o vyústění dlouhodobého systematického úsilí a těsné spolupráce mezi několika pracovišti. Je navíc potěšitelné, že podobné dobré zprávy se objevují v době, kdy ze sdělovacích prostředků získáváme dojem, že naše společnost upadla do neuvěřitelného politického marazmu, z kterého snad není úniku. Je dobře, že se v této době objevují výsledky práce, které nejsou založeny na odposleších telefonních hovorů, vzájemné nedůvěře a podvádění, ale naopak na vzájemné důvěře a otevřené spolupráci. Je také bohužel symptomatické, že tato práce nebyla podpořena domácími grantovými agenturami, ale musela si získat podporu zahraničních agentur i firemních grantů.

Většina článků publikovaných v dnešním čísle vznikla společným úsilím mnoha lidí různých odborností. Týká se to i doporučených postupů pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu (HCC), na kterých se podílelo celkem 8 odborných společností [2]. Taková spolupráce byla dříve výjimečná a všem zúčastněným patří velký dík. Je velkým příslibem do budoucna. Dalším aspektem doporučených postupů je poznání, že HCC je léčitelným nádorem a léčba v časné fázi může vést u podstatné části pacientů ke kompletnímu vyléčení [3]. Doporučený postup dává jednoduchý návod, jak pacienty s časnou fází HCC odhalit a jak dále postupovat. Pozornost si také zaslouží práce popisující histologickou diagnostiku HCC, která ukazuje na potřebu spolupráce mezi klinikem a histopatologem. S péčí o pacienty s pokročilou jaterní chorobou souvisí transplantační léčba [4]. I této formě léčby, která vyžaduje těsnou spolupráci mnoha odborností, je věnován jeden z příspěvků aktuálního čísla Gastro­enterologie a hepatologie.

Aktuální číslo časopisu je také vydáním, na kterém se poprvé podíleli kolegové ze Slovenské hepatologické společnosti. Článek o hepatorenálním syndromu je kvalitní původní prací, která shrnuje bohaté zkušenosti autora s touto komplikací jaterní choroby [5]. Je příznačné, že autorem je předseda Slovenské hepatologické společnosti.

Vážení čtenáři, vzájemná spolupráce a důvěra je tím, na čem bychom měli stavět dále. Přeji Vám všem hezké jaro a doufám, že se s mnoha z Vás uvidíme na tradičních Májových hepato­logických dnech v Karlových Varech.

jp_37717_f_1
jp_37717_f_1

doc. MUDr. Brůha Radan, CSc.

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

bruha@cesnet.cz


Zdroje

1. Jirsa M, Kmoch S. Rotorův syndrom podmiňuje porucha jaterního vychytávání konjugovaného bilirubinu. Gastroent Hepatol 2012; 66(2): 99–100.

2. Brůha R, Šperl J, Urbánek P et al. Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku he­patocelulárního karcinomu. Gastroent Hepatol 2012; 66(2): 83–92.

3. Honsová E. Histopatologická diagnóza hepatocelulárního karcinomu. Gastroent Hepatol 2012; 66(2): 93–98.

4. Husová L, Mejzlík V, Jedličková H et al. Graft vs host disease jako neobvyklá komplikace po transplantaci jater. Gastroent Hepatol 2012; 66(2): 109–115.

5. Jarčuška P, Beňa L’, Timková A et al. He­patorenálny syndróm u pacientov s akútnou alkoholovou hepatitídou. Gastroent Hepatol 2012; 66(2): 101–108.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2012 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

KOST
Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Svět praktické medicíny 5/2023 (znalostní test z časopisu)

Imunopatologie? … a co my s tím???
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se