Správná odpověď na kvíz


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(2): 108
Kategorie: Kvíz

Metastáza malígneho melanómu v tenkom čreve. Malígny melanóm patrí k nádorom, ktoré veľmi často metastázujú do tráviaceho traktu a veľmi často práve do tenkého čreva [1]. Najčastejšie sa jedná o rozsev primárneho nádoru kože, ale primárnym nádorom môže byť aj melanóm retiny, anu alebo subun­guálny malígny melanóm. Zriedkavo sa môže jednať aj o primárny malígny melanóm tenkého čreva [2]. Malígny melanóm môže rekurovať aj po desiatkach rokov od stanovenia ochorenia a metastázy do tenkého čreva môžu byť prvým prejavom jeho rekurencie. Metastázy môžu byť solitárne alebo častejšie viac­početné. Jednotlivé časti tenkého čreva postihujú metastázy melanómu bez zjavnej predilekcie v lokalizácii [3]. Meta­stázy tvoria slizničné alebo podslizničné masy, alebo bývajú implantované v seróze tenkého čreva. Bender et al pozorovali najčastejšie polypoidnú morfo­lógiu metastáz (63 %), menej často tvorili meta­stázy masu, ktorá zasahovala celú cirkumferenciu čreva alebo rástli infiltratívne či exoentericky [3]. Metastázy sa môžu manifestovať zjavným alebo skrytým krvácaním vedúcim k chudokrvnosti, obštrukciou čreva, perforáciou čreva alebo nešpecifickými symptómami ako nauzea, vracanie a bolesť. Nie zriedka sú však metastázy asymptomatické. Detegovať je ich možno rádio­logicky či už entero­klýzou, počítačovou tomografiou alebo pozitrónovou emisnou tomografiou a endoskopicky najčastejšie kapsulovou endoskopiou tenkého čreva. Ani jedna z dostupných zobrazovacích metód nemá dostatočnú senzitivitu na to, aby bola samostatne postačujúca k vylúčeniu meta­stáz v tenkom čreve [3,4]. Uvedené vyšetrovacie metódy by preto mali byť vnímané ako komplementárne metódy a mali by sa kombinovať. U pacientov s anamnézou malígneho melanómu a pozitívnym okultným krvácaním do stolice alebo anémiou by mali byť vždy cielene vylúčené aj metastázy v tenkom čreve. Pacienti by mali byť vyšetrení panintestinálnou endoskopiou, ktorá zahŕňa okrem ezofagogastro­duodenoskopie a ileo­kolonoskopie aj kapsulovú endoskopiu tenkého čreva [5]. Dôvodom na nevykonanie panintes­tinálnej endoskopie môže byť zlý celkový stav pacienta, ktorý by ne­umožnil vykonanie chirurgickej resekcie metastázy alebo metastáz. Pre histo­logickú bio­ptickú dia­gnostiku metastatického melanómu, ktorý môže pripomínať aj nádory inej histogenézy má imuno­histochémia nezastupiteľné miesto. Najsenzitívnejším imunohistochemickým markerom melanocytových lézií ostáva stále dôkaz expresie S-100 proteínu [6]. Medzi ostatné markery melano­cytových lézií s relatívne dobrou špecificitou, ale slabšou senzitivitou patria HMB-45, MART-1/Melan-A, tyrozináza, MITF a iné. Resekcia metastáz v tenkom čreve môže pozitívne ovplyvniť inak celkovo nepriaznivú prognózu pacienta [7].


Zdroje

1. Liang KV, Sanderson SO, Nowakowski GS. Metastatic malignant melanoma of the gastrointestinal tract. Mayo Clin Proc 2006; 81(4): 511–516.

2. Kruger S, Noack F, Blochle C, Feller AC. Primary malignant melanoma of the small bowel a case report and review of the literature. Tumori 2005; 91(1): 73–76.

3. Bender GN, Maglinte DD, McLarney JH et al. Malignant melanoma: patterns of metastasis to the small bowel, reliability of imaging studies, and clinical relevance. Am J Gastroenterol 2001; 96(8): 2392–2400.

4. Prakoso E, Fulham M, Thompson JF et al. Capsule endoscopy versus positron emission tomography for detection of small-bowel metastatic melanoma: a pilot study. Gastrointest Endosc 2011; 73(4): 750–756.

5. Albert JG, Fechner M, Fiedler E et al. Algorithm for detection of small-bowel metastasis in malignant melanoma of the skin. Endoscopy 2011; 43(6): 490–498.

6. Bobrovská M, Minariková E, Plank L. Diagnostika malígneho melanómu. Onkológia 2009; 4(3): 144–148.

7. Hao XS, Li Q, Chen H. Small bowel metastases of malignant melanoma: palliative effect of surgical resection. Jpn J Clin Oncol 1999; 29(9): 442–444.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 2

2012 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se